The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

721 tot 730 van 823
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 701   711   721   731   741 ... 821

721   Artikel: A more ‘autonomous’ European social dialogue: The implementation of the Framework Agreement On Telework
J. Visser, N. Ramos Martín in: International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol. 24 (2008), p. 511-548
722  download 181576 Rapport: Expert report on the implementation of the social partner’s Framework Agreement on Telework
J. Visser, N. Ramos Martin (2008), p. 68
723   Hoofdstuk: Europees milieustrafrecht in ontwikkeling
M.J.C. Visser in: Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht: verslag van de 98e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 12 december 2007 (2008), p. 13-39
724   Artikel: Tuchtprocesrecht: (waar zijn de) checks en balances
M.J.C. Visser, S.R. van Breukelen in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 139 (2008), p. 945-951
725  download 98972 Proefschrift: Accijnzen : een onderzoek naar de rechtsgronden van de Nederlandse accijnzen aan de hand van 200 jaar parlementaire geschiedenis (1805-2007) en naar de werking van het Europese accijnsregime binnen de interne markt in het licht van deze rechtsgronden
W.M.G. Visser (2008), p. XXX, 872
726  download 117672 Rapport: Unsustainable debt prevention conference: suggestions to prevent future debt crises
A.R. Vlieger, H.P. Lassche (2008), p. 8
727   Artikel: Vooraf "Ministers, media en democratie".
I. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 42 (2008), p. 2621-
728   Artikel: Vooraf “Europese demoi"
I. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 28 (2008), p. 1707-
729   Annotatie: AB 2008, 273, (zaaknr. AWB 07/689, LJN BD2204: intrekking subsidie in het kader van de vaststelling)
I.C. van der Vlies in: Administratiefrechtelijke Beslissingen, Vol. 33, zaaknr. AWB 07/689, LJN BD2204: intrekking subsidie in het kader van de vaststelling (2008), p. 1416-1422
730   Hoofdstuk: Legislation in a global perspective
I.C. van der Vlies in: Lawmaking for development, explorations into the theory and practice of international legislative projects (2008), p. 133-144