The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

721 tot 730 van 827
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 661 ... 701   711   721   731   741 ... 821

721  download 99637 Proefschrift: De ondernemingswinstbelasting : een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting
S.J. Verver (2008), p. 260
722   Boek: Inzicht in de ondernemingsraad: een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden
F.W.H. Vink, R.H. van het Kaar (2008), 365 p.
723   Boek: OR jaarboek 2009
F.W.H. Vink, T.H.A. van Leeuwen, J.R. Popma, D.G. Schouwman (2008), 309 p.
724   Artikel: A more ‘autonomous’ European social dialogue: The implementation of the Framework Agreement On Telework
J. Visser, N. Ramos Martín in: International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol. 24 (2008), p. 511-548
725  download 181576 Rapport: Expert report on the implementation of the social partner’s Framework Agreement on Telework
J. Visser, N. Ramos Martin (2008), p. 68
726  download 528264 Rapport: The first part-time economy in the world. Does it work?
J. Visser (2008), p. 59
727   Hoofdstuk: Europees milieustrafrecht in ontwikkeling
M.J.C. Visser in: Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht: verslag van de 98e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 12 december 2007 (2008), p. 13-39
728   Artikel: Tuchtprocesrecht: (waar zijn de) checks en balances
M.J.C. Visser, S.R. van Breukelen in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 139 (2008), p. 945-951
729  download 98972 Proefschrift: Accijnzen : een onderzoek naar de rechtsgronden van de Nederlandse accijnzen aan de hand van 200 jaar parlementaire geschiedenis (1805-2007) en naar de werking van het Europese accijnsregime binnen de interne markt in het licht van deze rechtsgronden
W.M.G. Visser (2008), p. XXX, 872
730  download 117672 Rapport: Unsustainable debt prevention conference: suggestions to prevent future debt crises
A. Vlieger, H.P. Lassche (2008), p. 8