The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

711 tot 720 van 825
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 691   701   711   721   731   741 ... 821

711   Hoofdstuk: Wet aanpassing arbeidsduur
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 521-531
712   Hoofdstuk: Wet arbeid en zorg, hoofdstuk 5: Kortdurend en langdurend zorgverlof
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 555-565
713   Hoofdstuk: Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 6: Ouderschapsverlof
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 565-571
714   Hoofdstuk: Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 7: Levensloopregeling
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 572-573
715   Hoofdstuk: Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 8: Slotbepalingen
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 574-
716   Artikel: Fear, rationality and opportunity: reasons and motives for not trying ecstasy
H.K.E. Vervaeke, A. Benschop, D.J. Korf in: Drugs: Education, Prevention Policy, Vol. 15 (2008), p. 350-364
717   Artikel: Predicting ecstasy use among young people at risk: a prospective study of initially ecstasy-naive subjects
H.K.E. Vervaeke, A. Benschop, D.J. Korf in: J DRUG EDUC, Vol. 38 (2008), p. 131-146
718   Artikel: The role of peers in the initiation and continuation of ecstasy use
H.K.E. Vervaeke, L. van Deursen, D.J. Korf in: Substance Use & Misuse, Vol. 43 (2008), p. 633-646
719  download 99637 Proefschrift: De ondernemingswinstbelasting : een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting
S.J. Verver (2008), p. 260
720   Boek: Inzicht in de ondernemingsraad: een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden
F.W.H. Vink, R.H. van het Kaar (2008), 365 p.