The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

551 tot 560 van 827
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 531   541   551   561   571 ... 661 ... 741 ... 821

551   Artikel: Editorial [themanummer Rome II-verordening]
J.A. Pontier in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 26 (2008), p. 407-
552   Hoofdstuk: Rome II: Geen revolutionaire omwentelingen, wel tal van vraagpunten bij de inwerkingtreding ervan
J.A. Pontier in: Europese conflictregels voor de overeenkomst en de onrechtmatige daad: Rome I en II: zicht op zekerheid nog ver weg: preadviezen (2008), p. 61-122
553   Hoofdstuk: Ten geleide
J.A. Pontier, T.H.M. van Wechem in: Europese conflictregels voor de overeenkomst en de onrechtmatige daad: Rome I en II: zicht op zekerheid nog ver weg: preadviezen (2008), p. IV-VI
554   Hoofdstuk: Arbeidsrechtelijke bescherming in historisch perspectief
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 37-58
555   Hoofdstuk: Arbeidstijdenwet
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 131-159
556   Hoofdstuk: Arbowet: structuur en systeem
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 59-90
557   Hoofdstuk: Normstelling tussen publiek en privaat
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 91-115
558   Hoofdstuk: Veilig, gezond en wel: het belang van bescherming bij de arbeid
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 23-36
559   Hoofdstuk: Veilige, gezonde en waardige arbeid tussen publiek recht en privaatrecht
J. Popma in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 15-22
560   Boekbespreking: 
J.R. Popma in: SMA, Vol. 63 (2008), p. 329-331 , Open norm als maatwerk? De communicatieve benadering toegepast op de Arbeidsomstandighedenwet 1998