The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

471 tot 480 van 823
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 451   461   471   481   491 ... 571 ... 651 ... 731 ... 821

471   Hoofdstuk: Recht & moraal: de Hoge Raad tijdens de seksuele revolutie
C.W. Maris van Sandelingenambacht in: Raad & daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad (2008), p. 71-83
472   Hoofdstuk: Deugden en ondeugden van de burger
C. Maris in: Democratie & deugdzaamheid: lezingenbundel 2007-2008 (2008), p. 71-89
473   Artikel: Keti koti, slavernij, God en de publieke rede
C. Maris in: Filosofie & Praktijk, Vol. 29 (2008), p. 50-69
474  download 135448 Artikel: Laïcité in the low countries?: on headscarves in a neutral state
C. Maris in: Harvard Jean Monnet Working Paper, Vol. 14 (2008), p. 26
475   Hoofdstuk: The rhetoric of erotics
C. Maris in: Denkwerk (2008), p. 71-82
476  download 137295 Rapport: Qualified Market Access: final report [for the European Commission, DG-Trade]: Legal analysis’ section
J. Mathis, K. Dawar (2008), p. 33
477  download 136304 Artikel: Balancing and proportionality in US commerce clause cases
J.H. Mathis in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 35 (2008), p. 273-282
478  download 136303 Rapport: Is there potential for competition policy in the ECOWAS ?
J.H. Mathis, K. Dawar (2008), p. 44
479  download 137294 Artikel: The WTO Doha Round and regionalism
J.H. Mathis in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 35 (2008), p. 297-300
480  download 189703 Artikel: Unifikacja europejskiego prawa prywatnego z perspektywy społeczeństwa polskiego: przyczynek do dyskusji
R. Mańko in: Nowa Europa: przegląd natoliński, Vol. 2008 (2008), p. 35-84