The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

461 tot 470 van 827
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 441   451   461   471   481   491 ... 571 ... 661 ... 741 ... 821

461  download 155112 Artikel: Fundamental rights and the European regulation of iConsumer contracts
C. Mak in: Journal of Consumer Policy, Vol. 31 (2008), p. 425-439
462   Artikel: Grondrechten en Europees contractenrecht: over de rechtspolitieke achtergrond van contractenrechtelijke uitspraken
C. Mak in: NJCM-Bulletin, Vol. 33 (2008), p. 770-781
463   Artikel: The constitution of a Common Frame of Reference for European contract law
C. Mak in: European Review of Contract Law, Vol. 4 (2008), p. 553-565
464   Artikel: Our common future in the global village: towards an international European Journal of Law & Society
N. van Manen in: Recht der Werkelijkheid, Vol. 29 (2008), p. 73-76
465   Artikel: Legitimacy an types of legality
N.F. van Manen in: Recht der Werkelijkheid, Vol. 23 (2008), p. 67-86
466   Hoofdstuk: Piet en zijn pet: over (informele) primaire en secundaire regels
N.F. van Manen in: Migratierecht en rechtssociologie: gebundeld in Kees' studies = Migration law and sociology of law: collected essays in honour of Kees Groenendijk (2008), p. 595-604
467  download 106745 Proefschrift: The system of liability of articles III and IV of the Hague (Visby) Rules
N. J. Margetson (2008), p. 239
468   Artikel: Liability of the carrier under the Hague (Visby) Rules for cargo damage caused by unseaworthiness of its containers
N.J. Margetson in: The Journal of International Maritime Law, Vol. 14 (2008), p. 153-161
469   Annotatie: NTHR 2008, , (Aansprakelijkheid van de zeevervoerder voor ladingschade als gevolg van onzeewaardigheid van zijn container)
N.J. Margetson in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 4, Aansprakelijkheid van de zeevervoerder voor ladingschade als gevolg van onzeewaardigheid van zijn container (2008), p. 154-161
470   Annotatie: NTHR 2008, , (Tussentijdse opzegging van een verzekeringsovereenkomst door de verzekeringnemer)
N.J. Margetson in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 1, Tussentijdse opzegging van een verzekeringsovereenkomst door de verzekeringnemer (2008), p. 18-20