The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

411 tot 420 van 827
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 391   401   411   421   431 ... 491 ... 571 ... 661 ... 741 ... 821

411   Annotatie: USZ 2008, 264, (CRvB 30 mei 2008, USZ 2008, 264)
B.B.B. Lanting in: Uitspraken sociale zekerheid, Vol. 11, CRvB 30 mei 2008, USZ 2008, 264 (2008), p. 882-885
412   Hoofdstuk: Werkloosheidswet (art. 3-8a WW)
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar (2008), p. 4-15
413   Hoofdstuk: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (art. 7-10 Wet WIA)
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar (2008), p. 422-426
414   Artikel: Ziek- en hersteldmelding door de werkgever
B.B.B. Lanting in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 1 (2008), p. 27-28
415   Hoofdstuk: Ziektewet (art. 3-8c ZW)
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar (2008), p. 298-330
416   Hoofdstuk: Schlussfolgerungen aus der AG 3
M. Latzer, N. van Eijk in: Mehr Vertrauen in Inhalte: das Potenzial von Ko- und Selbstregulierung in den digitalen Medien (2008), p. 143-144
417   Annotatie: AJIL 2008, , (Fédération des Industries Condimentaires de France (FICF) et al. v. Commission: case T-90/03)
N. Lavranos in: American Journal of International Law, Vol. 102/2, Fédération des Industries Condimentaires de France (FICF) et al. v. Commission: case T-90/03 (2008), p. 331-337
418   Artikel: Competing jurisdictions between MERCOSUR and WTO
N. Lavranos, N. Vielliard in: The law and practice of international courts and tribunals, Vol. 7 (2008), p. 205-234
419   Annotatie: EHRC 2008, 128, (C-402/05 P [Kadi], C-415/05 P[Al Barakaat])
N. Lavranos in: EHRC : European Human Rights Cases, Vol. 9/11, C-402/05 P [Kadi], C-415/05 P[Al Barakaat] (2008), p. 1271-1301
420  download 176282 Annotatie: ELR 2008, , (The effect of UN sanctions on private party transactions: Gerda Möllendorf und Christiane Möllendorf-Niehuus, ECJ of 11 October 2007, C-117/06)
N. Lavranos in: European law reporter, Vol. 4, The effect of UN sanctions on private party transactions: Gerda Möllendorf und Christiane Möllendorf-Niehuus, ECJ of 11 October 2007, C-117/06 (2008), p. 137-143