The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

401 tot 410 van 823
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 381   391   401   411   421 ... 491 ... 571 ... 651 ... 731 ... 821

401   Hoofdstuk: Aan boord, maar buiten de boot: Buitenlandse werknemers in de zeescheepvaart 1970-2005
T. de Lange in: Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studies = Migration law and sociology of Law, collected essays in honour of Kees Groenendijk (2008), p. 93-101
402  download 137299 Artikel: Ongehuwd en kinderloos: Regels, sekseonderscheid en arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006
T. de Lange in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, Vol. 5 (2008), p. 75-100
403   Annotatie: AB 2008, 199, ()
B.B.B. Lanting in: Administratiefrechtelijke Beslissingen, Vol. 25 (2008), p. 1009-1013
404   Annotatie: AB 2008, 280, ()
B.B.B. Lanting in: Administratiefrechtelijke Beslissingen, Vol. 34 (2008), p. 1458-1462
405   Annotatie: AB 2008, 281, ()
B.B.B. Lanting in: Administratiefrechtelijke Beslissingen, Vol. 34 (2008), p. 1462-1466
406   Hoofdstuk: Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar (2008), p. 617-630
407   Hoofdstuk: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar (2008), p. 603-615
408   Hoofdstuk: Het collectieve actierecht van ambtenaren
B.B.B. Lanting in: Arbeidsrecht bij de overheid (losbladig) (2008), p. B1160-1-B1160-25
409   Artikel: Re-integratie van werkloze gemeenteambtenaren 25 jaar later
B.B.B. Lanting in: Tijdschrift voor ambtenarenrecht, Vol. 25 (2008), p. 713-720
410   Annotatie: USZ 2008, 264, (CRvB 30 mei 2008, USZ 2008, 264)
B.B.B. Lanting in: Uitspraken sociale zekerheid, Vol. 11, CRvB 30 mei 2008, USZ 2008, 264 (2008), p. 882-885