The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

31 tot 40 van 825
1   11   21   31   41   51 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 741 ... 821

31   Artikel: Is uniformering van het wettelijk tuchtrecht wenselijk?
F.A.W. Bannier in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 139 (2008), p. 928-935
32   Artikel: Sociale rechtshulp: Een zorg van de gehele balie
F.A.W. Bannier in: Ars Aequi, Vol. 57 (2008), p. 468-473
33   Artikel: Tuchtrechtelijk appèl voor alle beroepsgroepen bij één rechter maakt advocaat afhankelijk van rechter
F.A.W. Bannier in: Advocatenblad, Vol. 88 (2008), p. 58-60
34   Hoofdstuk: Vertrouwen in de rechtspraak door de bril van de advocaat
F.A.W. Bannier in: Rechtspraak 2015 (2008), p. 169-180
35   Boekredactie: Principles, definitions and model rules of European private law: draft common frame of reference (DCFR). - Interim outline ed.
C. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, P. Schlechtriem, M. Storme, S. Swann, P. Varul, A. Veneziano, F. Zoll (2008), p. 395
36   Artikel: 'Principles of European Law on Service Contracts' (PEL SC) in bouwcontactenrechtelijk perspectief
J.M. Barendrecht, S. Gulijk, C.E.C. Jansen, M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor bouwrecht (2008), p. 689-705
37   Artikel: Definitie van gewapend conflict: hoe 'binnenlands' is 'niet internationaal'?
R. Bartels, J. van den Boogaard in: Nederlands Juristenblad, Vol. 83 (2008), p. 2414-2418
38   Artikel: National Red Cross/Red Crescent Societies and international humanitarian law
R. Bartels in: Israel Defense Forces law review, Vol. 3 (2008), p. 58-69
39   Rapport: Een nieuwe Auteurswet voor Suriname: achtergronden, internationale verdragen en bespreking van het concept-wetsvoorstel
S. Batenburg, K. Schepers, C. Wiersma, J.J.C. Kabel, G.J.H.M. Mom (2008), p. 108
40   Hoofdstuk: Linking the EU ETS to other emissions trading schemes
J. Bazelmans in: Climate change and European Emissions Trading: lessons for theory and practice (2008), p. 297-321