The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

331 tot 340 van 825
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 311   321   331   341   351 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 741 ... 821

331   Artikel: Verzoek bonden om onderzoek naar beleid PCM gehonoreerd
R.H. van het Kaar in: Sociaal Recht, Vol. 23 (2008), p. 130-132
332   Hoofdstuk: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: wet van 27 november 1968, Stb. 1968, 657, houdende regelen inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2007, Stb. 2007, 551
R.H. van het Kaar in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 669-706
333   Hoofdstuk: Article 12: Standards for advertising and teleshopping
J. Kabel, A. Scheuer in: European Media Law, Alphen aan den Rijn (2008), p. 541-557
334  download 133678 Hoofdstuk: Article 17: Sponsorship
J. Kabel in: European Media Law (2008), p. 619-641
335  download 131854 Artikel: Audiovisual media services and the unfair commercial practices directive
J. Kabel in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. 8 (2008), p. 2-8
336  download 131852 Artikel: De werkers van het woord verworden tot verwerkers
J. Kabel in: Nederlands Juristenblad, Vol. 35 (2008), p. 2226-2228
337  download 131855 Hoofdstuk: Van test naar waardering? Vergelijkend warenonderzoek in het internettijdperk
J. Kabel in: Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering (2008), p. 169-188
338  download 131853 Rapport: Wie schrijft die blijft? De verhouding tussen uitgevers, redacteuren en hun schrijvers bij wijzigingen in het beleid van een uitgeversconcern
J. Kabel, S. Kulk (2008), p. 30
339  download 131857 Annotatie: 2008, , (Verkade v. Taminiau)
J.J.C. Kabel in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2, Verkade v. Taminiau (2008), p. 50-54
340  download 131858 Artikel: Eerlijke handel: de beoordeling van misleidende reclame en andere oneerlijke handelspraktijken
J.J.C. Kabel in: Vakblad voor de MKB-adviseur, Vol. 5 (2008), p. 6-11