The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

321 tot 330 van 825
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 301   311   321   331   341 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 741 ... 821

321   Artikel: Netherlands: Representativeness of the European social partner organisations – Sea and coastal water transport
R. van het Kaar in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2008)
322   Artikel: Representativeness of the European social partner organisations: Railways sector - Netherlands
R. van het Kaar, M. Grunell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. NL0710039Q (2008), p. 9
323   Artikel: Social partners divided on issue of employee rights in listed companies
R. van het Kaar, M. Grünell in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2008)
324   Artikel: Telework in the Netherlands
R. van het Kaar in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2008)
325   Hoofdstuk: The Netherlands
R. van het Kaar in: Employee representatives in an enlarged Europe. - Vol. 2 (2008), p. 72-87
326   Artikel: The right of inquiry (enquêterecht) in the Netherlands: a feature for trade unions for adjusting management decisions from outside a company?
R. van het Kaar in: Transfer, Vol. 14 (2008), p. 132-136
327   Hoofdstuk: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
R. van het Kaar in: Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht (2008), p. 185-197
328  download 117664 Hoofdstuk: Employment contracts and pensions
R.H. van het Kaar in: The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in the Netherlands (2008), p. 159-184
329   Artikel: Medezeggenschap en joint venture verhoudingen: De Hoge Raad
R.H. van het Kaar in: Sociaal Recht, Vol. 23 (2008), p. 258-260
330   Annotatie: Rechtspr. Medezeggensch. 2008, D-349, (Werknemer mag niet bij oude werkgever blijven)
R.H. van het Kaar in: Rechtspraak voor Medezeggenschap, Vol. 6-7, Werknemer mag niet bij oude werkgever blijven (2008), p. 15-16