The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

301 tot 310 van 825
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 281   291   301   311   321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 741 ... 821

301   Artikel: Zoekmachines en de Wbp: over de grens van onze digitale horizon
J.V.J. van Hoboken in: Privacy & Informatie, Vol. 6 (2008), p. 210-216
302   Hoofdstuk: Grondenrecht en wederkerigheid
A.J. Hoekema in: Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studies (2008), p. 559-568
303  download 139164 Artikel: Multicultural conflicts and national judges: A general approach
A.J. Hoekema in: Law, social justice and global development journal (2008), p. 14
304   Hoofdstuk: Polishing diamonds in OWL 2
R. Hoekstra, J. Breuker in: Knowledge engineering: practice and patterns: 16th International Conference, EKAW 2008, Acitrezza, Italy, September 29 - October 2, 2008: proceedings (2008), p. 64-73
305   Hoofdstuk: Rapport néerlandais: la révision du contrat dans le droit néerlandais
E. Hondius, D. Dankers-Hagenaars in: Le contrat: journées brésiliennes (2008), p. 621-632
306  download 357772 Rapport: From policy to practice: assessing sectoral flexicurity in the Netherlands
H. Houwing, T. Schils (2008), p. 42
307   Artikel: Erbschaftbesteuerung bei Übertragung von Unternehmensvermögen in den Niederlanden
T. Hubert, H. Hinz, N. Idsinga, A. Breuer in: Internationale Wirtschafts-Briefe: IWB, Vol. 2008 (2008), p. 301-310
308   Artikel: Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer
B. Hugenholtz, D. Visser, W. Hins in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 32 (2008), p. 94-98
309   Annotatie: AA, A.A. 2008, LJN: BC2153,, (Zonen Endstra/Nieuw Amsterdam)
P.B. Hugenholtz in: Ars Aequi, Vol. 11, Zonen Endstra/Nieuw Amsterdam (2008), p. 819-822
310   Annotatie: AMI 2008, , (Standaardcontract Sanoma)
P.B. Hugenholtz in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 4, Standaardcontract Sanoma (2008), p. 99-103