The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

171 tot 180 van 823
1 ... 81 ... 151   161   171   181   191 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 731 ... 821

171  download 133673 Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 106 (2008), p. 5561-5562
172   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 107 (2008), p. 6038-6039
173   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 109 (2008), p. 6141-6142
174   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 108 (2008), p. 6091-6092
175   Artikel: Zoekmachines: verloren in het recht ?
N.A.N.M. van Eijk in: Computerrecht, Vol. 4 (2008), p. 10-14
176   Artikel: "The Law of Laws" - Overcoming Pluralism
W.T. Eijsbouts, L.F.M Besselink in: European Constitutional Law Review, Vol. 4 (2008), p. 395-398
177   Artikel: Fundering en geleding: opmerkingen over Lissabon en de institutionele evolutie van de Unie
W.T. Eijsbouts in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 56 (2008), p. 82-88
178  download 118605 Rapport: Onderzoeksrapport: Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Europese agentschappen: Een onderzoek naar het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA), het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) en het Europees Spoorwegbureau (ERA)
W.T. Eijsbouts, R.H. van Ooik (2008)
179   Artikel: Wijziging van belastingwetten met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het verbeteren van het fiscale vestigingsklimaat
F.A. Engelen, H. Vording, S. van Weeghel in: Weekblad voor Fiscaal Recht, Vol. 6777 (2008), p. 891-906
180   Hoofdstuk: De advocaat
N. Fanoy, F. Bannier in: Beroepsgeheim en verschoningsrecht: handboek voor de advocaat, medisch hulpverlener, notaris en geestelijke (2008), p. 47-89