The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

171 tot 180 van 825
1 ... 81 ... 151   161   171   181   191 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 741 ... 821

171   Hoofdstuk: Allocation of Frequencies for Broadcasting; Directive 2002/22/EC: Universal Services Directive: ‘Must Carry’ Obligations
N.A.N.M. van Eijk in: European Media Law (2008), p. 1151-1176
172   Hoofdstuk: Electronic Communications Regulatory Framework; Directive 2002/21 EC: Framework Directive/2002/20/EC Authorization Directive;
N.A.N.M. van Eijk in: European Media Law (2008), p. 1109-1127
173  download 133673 Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 106 (2008), p. 5561-5562
174   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 107 (2008), p. 6038-6039
175   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 109 (2008), p. 6141-6142
176   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 108 (2008), p. 6091-6092
177   Artikel: Zoekmachines: verloren in het recht ?
N.A.N.M. van Eijk in: Computerrecht, Vol. 4 (2008), p. 10-14
178   Artikel: "The Law of Laws" - Overcoming Pluralism
W.T. Eijsbouts, L.F.M Besselink in: European Constitutional Law Review, Vol. 4 (2008), p. 395-398
179   Artikel: Fundering en geleding: opmerkingen over Lissabon en de institutionele evolutie van de Unie
W.T. Eijsbouts in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 56 (2008), p. 82-88
180  download 118605 Rapport: Onderzoeksrapport: Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Europese agentschappen: Een onderzoek naar het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA), het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) en het Europees Spoorwegbureau (ERA)
W.T. Eijsbouts, R.H. van Ooik (2008)