The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

161 tot 170 van 825
1 ... 81 ... 141   151   161   171   181 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 741 ... 821

161   Boek: De juridische organisatie van de onderneming
A.F.M. Dorresteijn, R.H. van het Kaar (2008), 247 p.
162  download 114097 Proefschrift: Enige opmerkingen over partijfinanciering : de regelgeving voor publieke en private financiering van politieke partijen in Nederland en Duitsland nader bekeken en beoordeeld
L. Dragstra (2008), p. xv, 608
163  download 97193 Proefschrift: Krijgsmacht, geweldgebruik & terreurbestrijding : een onderzoek naar juridische aspecten van de rol van strijdkrachten bij de bestrijding van terrorisme
P.A.L. Ducheine (2008), p. 659
164  download 179061 Rapport: Creative commons licensing for public sector information: opportunities and pitfalls. - Version 3.0
M. van Eechoud, B. van der Wal (2008), p. iv, 89
165   Artikel: Het hergebruik regime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand
M. van Eechoud in: Mediaforum, Vol. 1 (2008), p. 2-10
166   Hoofdstuk: Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?
M. van Eechoud in: Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering (2008), p. 89-100
167   Artikel: Audiovisuele mediadiensten en het internet
N. van Eijk in: Ars Aequi, Vol. 1/8 (2008), p. 549-555
168   Boekredactie: Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering
N. van Eijk, B. Hugenholtz (2008), p. 412
169   Artikel: Regulering van de kabel
N. van Eijk in: Markt en Mededinging, Vol. 3 (2008), p. 71-76
170   Artikel: Van ‘overheid op afstand’ naar bumperkleven
N. van Eijk in: Mediaforum, Vol. 4 (2008), p. 162-163