The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

161 tot 170 van 823
1 ... 81 ... 141   151   161   171   181 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 731 ... 821

161  download 97193 Proefschrift: Krijgsmacht, geweldgebruik & terreurbestrijding : een onderzoek naar juridische aspecten van de rol van strijdkrachten bij de bestrijding van terrorisme
P.A.L. Ducheine (2008), p. 659
162  download 179061 Rapport: Creative commons licensing for public sector information: opportunities and pitfalls. - Version 3.0
M. van Eechoud, B. van der Wal (2008), p. iv, 89
163   Artikel: Het hergebruik regime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand
M. van Eechoud in: Mediaforum, Vol. 1 (2008), p. 2-10
164   Hoofdstuk: Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?
M. van Eechoud in: Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering (2008), p. 89-100
165   Artikel: Audiovisuele mediadiensten en het internet
N. van Eijk in: Ars Aequi, Vol. 1/8 (2008), p. 549-555
166   Boekredactie: Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering
N. van Eijk, B. Hugenholtz (2008), p. 412
167   Artikel: Regulering van de kabel
N. van Eijk in: Markt en Mededinging, Vol. 3 (2008), p. 71-76
168   Artikel: Van ‘overheid op afstand’ naar bumperkleven
N. van Eijk in: Mediaforum, Vol. 4 (2008), p. 162-163
169   Hoofdstuk: Allocation of Frequencies for Broadcasting; Directive 2002/22/EC: Universal Services Directive: ‘Must Carry’ Obligations
N.A.N.M. van Eijk in: European Media Law (2008), p. 1151-1176
170   Hoofdstuk: Electronic Communications Regulatory Framework; Directive 2002/21 EC: Framework Directive/2002/20/EC Authorization Directive;
N.A.N.M. van Eijk in: European Media Law (2008), p. 1109-1127