The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2008"

AuteursL. Bieleveld, H. Brouwer
TitelOpdraaien voor gerechtskosten bij inbreuk IE
TijdschriftNieuwsbrief Boekel de Nerée
Jaargang2009
Jaar2008
Nummerjan.
Pagina's6-
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingDe Europese Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (Handhavingsrichtlijn) schrijft voor dat “de lidstaten er zorg voor dragen dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet”. Op deze bepaling kon aanvankelijk rechtstreeks een beroep worden gedaan. Nu zij is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving kan een beroep worden gedaan op de bepaling in het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het belangrijke gevolg daarvan is dat de rechthebbende kan optreden tegen inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten én dat de kosten voor rekening komen van degene die de inbreuk kan worden verweten. Een inbreukmaker moet er dus niet alleen mee rekenen dat hij de inbreuk moet staken, maar ook dat hij zal opdraaien voor alle kosten die de rechthebbende partij maakt.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker