The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2008"

AuteursA.L.J. Janssens, A.J. Nieuwenhuis
TitelUitingsdelicten
UitgeverKluwer
PlaatsDeventer
Jaar2008
Pagina'sXXI, 311
ISBN9789013048803
SerietitelStudiepockets strafrecht
Serienummer36
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
SamenvattingDe afgelopen jaren is de discussie over de vrijheid van meningsuiting niet verstomd. Integendeel, zij lijkt een zekere intensivering door te maken. Sommigen lijken op grond van het belang van een robuust maatschappelijk debat welhaast een 'recht te beledigen' aan te nemen, terwijl anderen menen dat de discussie over heikele kwesties als integratie juist met de nodige voorzichtigheid gevoerd dient te worden. Hoe dat ook zij, de gevoeligheid voor kwetsend taalgebruik is zeker niet afgenomen. Men kan voorts constateren dat het aantal aangiften van belediging en bedreiging toeneemt. Bij een concrete rechterlijke beoordeling ter zake van belediging, opruiing, bedreiging, godslastering of andere uitingsdelicten zal steeds het grondrecht op vrijheid van meningsuiting betrokken moeten worden. De vraag naar inhoud en reikwijdte van deze uitingsdelicten, in relatie tot dat grondrecht, blijft derhalve actueel. In - de tweede druk van - deze studiepocket staat de behandeling van de strafbare belediging, de opruiing en de bedreiging, alsmede van de godslastering en pornografie centraal. Deze uitingsdelicten worden besproken mede aan de hand van recente rechtspraak. Aangezien de uitleg van de relevante bestanddelen in de sleutel van het in artikel 10 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting wordt geplaatst, gaat een bespreking van die bepaling vooraf aan de behandeling van de afzonderlijke delicten.
Soort documentBoek
Document finderUvA-Linker