The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2008"

AuteurE.J. Dommering
TitelNJ 2008, 583, (nr 71111/01, LJN: BB1022: [Hachette Filipacchi])
TijdschriftNederlandse Jurisprudentie
Jaargang49
Boek/bron titelnr 71111/01, LJN: BB1022: [Hachette Filipacchi]
Jaar2008
Pagina's6101-6102
ISSN01650637
RechtscollegeEHRM
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingIn het weekblad Paris-Match is in 1998 een artikel gepubliceerd over de moord op de prefect van Corsica. Daarbij is een kleurenfoto gepubliceerd van het lichaam van de prefect, vlak na de moord. De familie voert met succes aan dat sprake is van een inbreuk op hun privé-leven. De uitgever van Paris-Match, Hachette, klaagt erover dat hiermee in strijd is gehandeld met de vrijheid van meningsuiting.
Het EHRM overweegt dat overheid met de verplichting de verklaring te publiceren zich heeft gemengd in de uitoefening van het recht op de vrijheid van meningsuiting. Het gaat hierbij om een inmenging die bij de wet was voorzien (art. 10 lid 2 EVRM; art. 9 Frans Burgerlijk Wetboek).
Een verklaring als waartoe Hachette is veroordeeld, is gebruikelijk in de Franse rechtspraak en kan worden beschouwd als een manier om door de pers veroorzaakte schade te herstellen. Het Hof stelt vast dat deze rechtspraak voldoet aan de voorwaarden van toegankelijkheid en voorzienbaarheid als vereist voor de inmenging die bij wet is voorzien.
Vervolgens overweegt het Hof dat de inmenging een legitiem doel nastreefde, te weten de bescherming van het recht op eerbiediging van privé- en familieleven van anderen. Dit recht valt ook binnen de werkingssfeer van het EVRM (art. 8 EVRM).
De vraag of de inbreuk noodzakelijk was in een democratische samenleving beantwoordt het Hof bevestigend; het neemt daarbij in aanmerking dat het overlijden van een naast familielid en de daaruit voortvloeiende rouw er soms toe moeten leiden dat de autoriteiten de nodige maatregelen nemen om het privé- en gezinsleven te eerbiedigen. Daarvan was hier sprake. Erignac was op een gewelddadige manier om het leven gekomen hetgeen op zich al traumatisch was voor zijn familie. Dit effect is versterkt door de publicatie in een tijdschrift met een hoge oplage, waartegen de familie zich bovendien had verzet.
Dissenting opinions: Loucaides en Vajić.
Soort documentAnnotatie
Document finderUvA-Linker