The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

71 tot 80 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

71   Annotatie: SEW 2007, , (Gevoegde zaken C-94/04 en C-202/04, Cipolla)
M.J. Frese, H.J. van Harten in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 4-55, Gevoegde zaken C-94/04 en C-202/04, Cipolla (2007), p. 167-172
72   Hoofdstuk: Het Haags Landoorlogreglement van 1907 na 100 jaar" Preadvies aan de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
T.D. Gill in: Oude Verdragen in een Neuwe Tijd;Honderd Jaar Haagse vredesconferentie van 1907 (Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht) (2007), p. 71-97
73   Hoofdstuk: The Temporal Dimensions of Self- Defense:Anticipation,Pre-emption,Prevention and Immediacy
T.D. Gill in: International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines (2007), p. 113-155
74   Artikel: Audiovisual archives and the inability to clear rights in orphan works
S. van Gompel in: IRIS plus, Vol. 2007 (2007), p. 2-8
75   Artikel: High Level Expert Group on Digital Libraries: Report on digital preservation, orphan works and out-of-print works
S. van Gompel in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. 2007 (2007), p. 5-6
76  download 141604 Rapport: 45-plus en 55-plus in de SUWI-keten: hoe vergaat het oudere werklozen op zoek naar werk?
M. de Graaf-Zijl, J.P. Hop (2007), p. vii, 60
77  download 338311 Rapport: Leidt de SVWW tot werk? De Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW) vergeleken met andere re-integratietrajecten
M. de Graaf-Zijl (2007), p. ii, 26
78  download 191771 Artikel: Tijdelijke arbeidscontracten en/of ontslagbescherming
M. de Graaf-Zijl in: TPEdigitaal, Vol. 1 (2007), p. 30-45
79   Rapport: Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid
I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Ooms, W. Zwinkels (2007), p. vii, 65
80  download 179624 Rapport: Evaluatie van artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912: onderzoek in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie)
L. Guibault, G.J.H.M. Mom (2007), p. iv, 38