The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

61 tot 70 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

61   Hoofdstuk: Het EVRM en een recht op onderzoek naar het lot van vermiste geliefden
P.D. Duyx in: Geleerde lessen. Liber amicorum Simon Stolwijk (2007), p. 61-80
62   Artikel: Over oude tijden die herleven en het konijn uit de hoge hoed
N. van Eijk in: Mediaforum, Vol. 19 (2007), p. 297-
63   Artikel: Democracy and the Union: Dressing up Cinderella
W.T. Eijsbouts, M. Claes in: European Constitutional Law Review, Vol. 3 (2007), p. 353-356
64   Hoofdstuk: Ontologies in the Legal Domain
T.M. van Engers, A. Boer, J.A.P.J. Breuker, A. Valente, R. Winkels in: Digital Government (2007), p. 233-13
65   Annotatie: JBPr 2007, 37, (Verschoningsrecht notaris, Reikwijdte)
N.A.M.E.C. Fanoy in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 6(2), Verschoningsrecht notaris, Reikwijdte (2007), p. 291-293
66   Hoofdstuk: Ideaaltypisch milieustrafrecht: opbouw, inhoud en structuur van noodzakelijke delicten
M.G. Faure, M.J.C. Visser in: Milieustrafrecht: onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk (2007), p. 35-62
67   Hoofdstuk: Internationaal Recht en Kernmisdrijven
W.N. Ferdinandusse, J.K. Kleffner in: Internationaal Strafrecht. Tekst & Commentaar (2007), p. 2227-2329
68   Boekredactie: Drugs in society: European perspectives
J. Fountain, D.J. Korf (2007), p. xvii, 136
69   Artikel: Het toezeggingsbesluit; kenmerken van een nieuw handhavingsinstrument
M.J. Frese in: Markt en Mededinging, Vol. 2007-2 (2007), p. 39-48
70   Annotatie: LIEI 2007, , (How Extravagant the Fees of Counsellors at Law Sometimes Appear; Competition Law and Internal Market Constraints to Fixed Remuneration Schemes)
M.J. Frese, H.J. van Harten in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 4, How Extravagant the Fees of Counsellors at Law Sometimes Appear; Competition Law and Internal Market Constraints to Fixed Remuneration Schemes (2007), p. 393-406