The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

51 tot 60 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

51   Hoofdstuk: Grensoverschrijdende toegang tot de rechter in milieuzaken
S.N.A. Dimitrov in: Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 119-128
52   Boekredactie: Geleerde lessen. Liber amicorum Simon Stolwijk
M.M. Dolman, P.D. Duyx, H.G. van der Wilt (2007), p. 323
53   Hoofdstuk: Auteursrecht op parfum: de definitieve verdamping van het werkbegrip
E. Dommering in: Een eigen, oorspronkelijk karakter: opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor (2007), p. 65-77
54   Artikel: Klachten over mediapublicaties: een onderzoek naar de mogelijkheden van eenvoudig toegankelijke niet-rechterlijke procedures
E. Dommering, C. van Boxtel, P. Ancion-Kors, J. de Meij, E. du Perron, G. Kemper, W. Korthals Altes, F. Kuitenbrouwer in: Mediaforum, Vol. 19 (2007), p. i-xx
55   Rapport: Cultural Diversity and Human Rights: a Good Match? Study for the preparation of the UNESCO World Report on Cultural Diversity
Y.M. Donders (2007), p. 23
56   Boekredactie: Human Rights in Education, Science and Culture. Legal Developments and Challenges
Y.M. Donders, V. Volodin (2007), p. 320
57   Hoofdstuk: Study on the legal framework of the right to take part in cultural life
Y.M. Donders in: Human Rights in Education, Science and Culture: Legal Developments and Challenges (2007), p. 231-271
58   Boekbespreking: De binnenlandse veiligheidstaken van de nederlandse krijgsmacht
P.A.L. Ducheine in: Militaire Spectator, Vol. 176 (2007), p. 401-406 , De binnenlandse veiligheidstaken van de nederlandse krijgsmacht
59   Hoofdstuk: Krijgsmacht, politie en nationale veiligheid: The Peel's Principles of Policing revisited. Een herziening op de functionaliteit van de traditionele domeinafbakening tussen politie en krijgsmacht vanuit de huidige nationale en internationale veiligheidsproblematiek
P.A.L. Ducheine, P.C.J. Neuteboom in: Politie. Studies over haar werking en organisatie (2007), p. 1119-1156
60   Artikel: Omzetting van een buitenlandse vaste inrichting met verliezen in een deelneming - Enkele recente wijzigingen in art. 13c Wet Vpb 1969
M. van Dun in: Forfaitair, Vol. 2007/175 (2007), p. 17-21