The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

301 tot 310 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

301   Boek: The European Competition Rules. Landmark Cases of the European Courts and the Commission (second edition)
F.O.W. Vogelaar (2007), 390 p.
302   Hoofdstuk: De regulering van milieugevaarlijke stoffen: REACH en het substitutiebeginsel
L. Vogelezang-Stoute in: Het milieurecht als proeftuin: 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 263-275
303   Artikel: Paal en perk aan bedingen ter stilzwijgende verlenging van consumentenovereenkomsten, maar hoe?
G.J.P. de Vries in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, Vol. 2007 (2007), p. 122-124
304   Annotatie: BNB 2007, , (Cadbury Schweppes v. Commissioners of Inland Revenue (Britse CFC-wetgeving in strijd met EG-vestigingsvrijheid))
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 54, Cadbury Schweppes v. Commissioners of Inland Revenue (Britse CFC-wetgeving in strijd met EG-vestigingsvrijheid) (2007), p. 840-847
305   Annotatie: BNB 2007, , (Denkavit Internationaal BV (overall in plaats van √©√©njurisdictionele toepassing van de EG-Verdragsvrijheden; verhouding tussen EG-recht en nationale f)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 132, Denkavit Internationaal BV (overall in plaats van √©√©njurisdictionele toepassing van de EG-Verdragsvrijheden; verhouding tussen EG-recht en nationale fiscale soevereiniteit) (2007), p. 2257-2262
306   Annotatie: BNB 2007, 130, (zaaknr. C-446/04, LJN AZ6797: Test Claimants in the FII Group Litigation)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 10, zaaknr. C-446/04, LJN AZ6797: Test Claimants in the FII Group Litigation (2007), p. 2101-2183
307   Annotatie: BNB 2007, 131, (zaaknr. C-374/04, LJN AZ6796: Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 10, zaaknr. C-374/04, LJN AZ6796: Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (2007), p. 2183-2234
308   Hoofdstuk: De soevereiniteit van de lidstaten van de Europese Unie op het terrein van de directe belastingen; voordracht en debat voor de gezamenlijke vergadering van de verenigingen voor Europees recht en voor belastingwetenschap
P.J. Wattel in: Geschriften van de vereniging voor belastingwetenschap no. 230 (2007), p. 16-22
309   Hoofdstuk: EC Treaty freedoms, tax treaties and national courts
P.J. Wattel in: Courts and Tax Treaty Law, EC and International Tax Law Series - volume 3 (2007), p. 115-158
310   Hoofdstuk: Fiscal Cohesion, Fiscal Territoriality and Preservation of the (Balanced) Allocation of Taxing Power; What is the Difference?
P.J. Wattel in: The Influence of European Law on Direct Taxation (2007), p. 139-156