The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

291 tot 300 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

291   Hoofdstuk: Rechtsdwaling: over restauratie en rechtsontwikkeling van een verweer in het (inter)nationale strafrecht
A. van Verseveld in: Geleerde lessen. Liber amicorum Simon Stolwijk (2007), p. 251-257
292   Artikel: How to find future ecstasy-users: targeted and snowball sampling in an ethically sensitive context
H.K.E. Vervaeke, D.J. Korf, A. Benschop, W. van den Brink in: Addictive Behaviors, Vol. 32 (2007), p. 1705-1713
293   Boekredactie: Milieustrafrecht: onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk
M.J.C. Visser, A. de Lange (2007), p. 312
294   Hoofdstuk: Van vergunning naar amvb: enkele strafrechtelijke consequenties
M.J.C. Visser in: Het milieurecht als proeftuin: 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 181-197
295   Hoofdstuk: Zorgplichtbepalingen in het milieustrafrecht
M.J.C. Visser in: Milieustrafrecht: onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk (2007), p. 89-110
296  download 507941 Artikel: Chapeau Agreement: militaire samenwerking met de Verenigde Staten juridisch onderbouwd?
J.E.D. Voetelink in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. C (2007), p. 281-299
297   Artikel: De status van contractors bij ondersteuning van Nederlandse troepen in het buitenland
J.E.D. Voetelink in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. C (2007), p. 229-251
298   Artikel: From the Board: Demand Triggers Offer
F.O.W. Vogelaar in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 34 (2007), p. 111-114
299   Hoofdstuk: Interface: EC and Dutch Competition Law - In Which Fields or Areas Would the Netherlands Still Have Autonomous Regulating Powers? And Would It Be Wise to Use Those Powers?
F.O.W. Vogelaar in: Interface between EU Law and National Law (2007), p. 187-202
300   Artikel: Public and Private Enforcement in the Europese staatssteunbeleid: Wat als die steun onrechtmatig is verleend
F.O.W. Vogelaar in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 6 (2007), p. 266-269