The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

281 tot 290 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

281   Proefschrift: Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven
L.G. Verburg (2007), p. 487
282   Artikel: Arbeidsrechtelijke beginselen of systemen?
E. Verhulp in: SMA, Vol. 2007 (2007), p. 213-217
283  download 217263 Hoofdstuk: De terugwerkende kracht van bepalingen van de cao en artikel 4 WVL: enige beschouwingen naar aanleiding van een website
E. Verhulp in: Een inspirerende Fase in het sociaal recht, liber amicorum voor Prof. mr. Wil Fase (2007), p. 99-111
284   Artikel: Herziening ontslagrecht, het is nooit goed of het deugt niet
E. Verhulp in: Sociaal Recht, Vol. 2007 (2007), p. 317-326
285   Annotatie: NJ 2007, 101, (BW art. 7:666; BW art. 7:668a; BW art. 7:680a)
E. Verhulp in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 9, BW art. 7:666; BW art. 7:668a; BW art. 7:680a (2007)
286   Annotatie: NJ 2007, 449, (BW art. 7:610; Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds art. 21)
E. Verhulp in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 38, BW art. 7:610; Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds art. 21 (2007)
287   Annotatie: NJ 2007, 464, (BW art. 6:162)
E. Verhulp in: Nederlandse Jurisprudentie, BW art. 6:162 (2007)
288   Artikel: Ontslagen door CWie?
E. Verhulp in: Sociaal Recht, Vol. 22 (2007), p. 111-112
289  download 190685 Artikel: Over ontslagrecht, economie en onrecht
E. Verhulp in: Sociaal Recht, Vol. 22 (2007), p. 3-4
290  download 48202 Proefschrift: Invordering van belastingschulden : fiscaalrechtelijk, algemeen-bestuursrechtelijke of civielrechtelijk?
H. Vermeulen (2007), p. 316