The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

251 tot 260 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

251   Artikel: VAT lessons from Europe – Part 1
B.J.M. Terra in: Australian GST Journal, Vol. 7 (2007), p. 61-72
252   Artikel: VAT lessons from Europe – Part 2
B.J.M. Terra in: Australian GST Journal, Vol. 7 (2007), p. 73-83
253  download 344226 Rapport: Temporary agency work in the Netherlands
K. Tijdens, M. van Klaveren, H. Houwing, M. van der Meer, M. van Essen (2007), p. 54
254  download 114778 Rapport: Bodembescherming via ruimtelijke ordening-, milieu- en waterspoor
R. Uylenburg, V.M.Y. van 't Lam, J. de Boer (2007), p. 188
255   Hoofdstuk: De natuur door de wet beschermd?
R. Uylenburg in: Natuurbeschermingsrecht in uitvoering (2007), p. 11-20
256   Artikel: Ecologische hoofdstructuur vereist daadkracht
R. Uylenburg in: Milieu en recht, Vol. 34 (2007), p. 69-
257  download 117669 Rapport: Evaluatie kernenergiewet
R. Uylenburg, E.M. Vogelezang-Stoute, R. Neerhof, N.M. van der Grijp (2007), p. 220
258  download 229165 Rapport: Het beoordelingskader van de IPPC-richtlijn: Implementatie, interpretatie en toepassing
R. Uylenburg, F. Oosterhuis, M.G.W.M. Peeters, K.F. van der Woerd (2007), p. 100
259   Boekredactie: Het milieurecht als proeftuin
R. Uylenburg, M.V.C. Aalders (2007), p. 342 + xxvi
260   Hoofdstuk: Redactionele inleiding
R. Uylenburg, M. Aalders in: Het milieurecht als proeftuin: 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. v-xiii