The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

241 tot 250 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

241   Artikel: Beperking van de aftrek van groepsrente in verband met winstdrainage per 1 januari 2007
J.L. van de Streek in: Forfaitair, Vol. 173 (2007), p. 10-18
242   Artikel: De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel I)
J.L. van de Streek in: Weekblad voor Fiscaal Recht (2007), p. 649-657
243   Artikel: De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel II)
J.L. van de Streek in: Weekblad voor Fiscaal Recht (2007), p. 683-692
244   Boek: VPB-gids 2007
J.L. van de Streek, R. Kok, E. Nijkeuter (2007)
245   Artikel: Cooperation Challenges for the Special Tribunal for Lebanon
A.H.J. Swart in: Journal of International Criminal Justice, Vol. 5 (2007), p. 1153-1163
246   Hoofdstuk: De strafrechtelijke aanprakelijkheid van meerderen in het internationale humanitaire recht
A.H.J. Swart in: Geleerde lessen. Liber amicorum Simon Stolwijk (2007), p. 213-234
247   Artikel: Cooperation challenges for the Special Tribunal for Lebanon
B. Swart in: Journal of International Criminal Justice, Vol. 5 (2007), p. 1153-1163
248   Boekredactie: National parliaments and European democracy: a bottom-up approach to European constitutionalism
O. Tans, C. Zoethout, J. Peters (2007), p. XII, 253
249   Hoofdstuk: European Proposal for new rules regarding the place of supply of services
B.J.M. Terra in: GST in retrospect and prospect (2007), p. 369-388
250   Hoofdstuk: The European Court of Justice and the principle of prohibiting abusive practices in VAT
B.J.M. Terra in: GST in retrospect and prospect (2007), p. 495-514