The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

211 tot 220 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

211   Boekredactie: 'Alles afwegende....' : bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam
J.A. Pontier, E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug (2007), p. 392
212  download 47629 Proefschrift: Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid
E. van der Putte (2007), p. 395
213  download 53312 Proefschrift: General principles of law in the decisions of international criminal courts and tribunals
F.O. Raimondo (2007), p. 230
214   Artikel: Contrato de trabajo a tiempo parcial en los Países Bajos: ¿Sólo para mujeres?
N.E. Ramos Martín, M. Blázquez Cuesta in: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Vol. 66 (2007), p. 143-159
215  download 364288 Artikel: Constitutional identity and the European Courts: editorial
J.H. Reestman, L. Besselink in: European Constitutional Law Review, Vol. 3 (2007), p. 177-181
216   Artikel: De Australische erfenis of welke kinderen erven mee?
B.E. Reinhartz in: Tijdschrift voor familie- en Jeugdrecht, Vol. 29 (2007), p. 164-166
217   Annotatie: JBN 2007, 44, (Valt een geërfde woning in Polen in de Nederlandse gemeenschap van goederen?)
B.E. Reinhartz in: JBN: juridische berichten voor het notariaat, Vol. 17-9, Valt een geërfde woning in Polen in de Nederlandse gemeenschap van goederen? (2007), p. 9-10
218   Artikel: Verjaring van vorderingen uit een periodiek verrekenbeding bij samenwoners
B.E. Reinhartz in: JBN: juridische berichten voor het notariaat, Vol. 17 (2007), p. 16-
219   Boek: De Kaderrichtlijn Water en Gewasbeschermingsmiddelen
H.F.M.W. van Rijswick, E.M. Vogelezang-Stoute (2007), 206 p.
220   Artikel: Court of First Instance: Microsoft vs European Commission
A. van Rooijen in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. 2007 (2007), p. 5-