The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

201 tot 210 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

201   Boekredactie: The Capacity of Central and East European Interest Groups to Participate in EU Governance
D. Obradovic, H. Pleines (2007), p. 241
202   Hoofdstuk: The capacity of civil society organisations to participate in EU multi-level governance. An analytical framework
D. Obradovic, H. Pleines in: The Capacity of Central and East European Interest Groups to Participate in EU Governance (2007), p. 13-24
203   Hoofdstuk: The Interface between EU Rules on Public Participation in Environmental Decision-Making Operating at hte European and National Levels
D. Obradovic in: Interface between EU Law and National Law, (2007), p. 53-76
204   Hoofdstuk: Optimale handhaving van het Europese recht in het Nederlandse privaatrecht: invloed op regels van procesregels en ambtshalve toepassing
R.H. van Ooik, M. Freudenthal in: De invloed van het Europese recht op het Nederlands privaatrecht (2007), p. 45-77
205   Hoofdstuk: The European Court of Justice and the Division of Competence in the European Union
R.H. van Ooik in: Interface between EU Law and National Law (2007), p. 13-40
206   Boek: Verenigbaarheid van de regelgeving van de KNMG colleges met het Europese recht. Een onderzoek naar EU-consistentie van kaderbesluiten, toetsingskaders en specifieke besluiten van CCMS, CHVG en CSG
R.H. van Ooik, A.A.M. Schrauwen (2007), 178 p.
207   Artikel: "Does On Size Fit All?: The European Community and the Responsibility of International Organizations
E. Paasivirta, P.J. Kuijper in: Netherlands Yearbook of International Law (2007), p. 169-226
208   Annotatie: SMA 2007, , (De ambtenaar toch een mens)
T. van Peijpe in: SMA, Vol. 62, De ambtenaar toch een mens (2007), p. 288-291
209  download 47976 Proefschrift: De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht
F.G.F. Peters (2007), p. xiv, 471
210   Hoofdstuk: Het Tweekamerstelsel in Nederland: nut en doel
J.A. Peters in: Het Parlement: staatsrechtconferentie 2006, Universiteit Maastricht (2007), p. 123-155