The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

191 tot 200 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

191   Hoofdstuk: Optimale handhaving van het Europese recht in het Nederlandse privaatrecht: invloed op regels van procesregels en ambtshalve toepassing
R.H. van Ooik, M. Freudenthal in: De invloed van het Europese recht op het Nederlands privaatrecht (2007), p. 45-77
192   Hoofdstuk: The European Court of Justice and the Division of Competence in the European Union
R.H. van Ooik in: Interface between EU Law and National Law (2007), p. 13-40
193   Boek: Verenigbaarheid van de regelgeving van de KNMG colleges met het Europese recht. Een onderzoek naar EU-consistentie van kaderbesluiten, toetsingskaders en specifieke besluiten van CCMS, CHVG en CSG
R.H. van Ooik, A.A.M. Schrauwen (2007), 178 p.
194   Artikel: "Does On Size Fit All?: The European Community and the Responsibility of International Organizations
E. Paasivirta, P.J. Kuijper in: Netherlands Yearbook of International Law (2007), p. 169-226
195   Annotatie: SMA 2007, , (De ambtenaar toch een mens)
T. van Peijpe in: SMA, Vol. 62, De ambtenaar toch een mens (2007), p. 288-291
196  download 47976 Proefschrift: De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht
F.G.F. Peters (2007), p. xiv, 471
197   Boekredactie: 'Alles afwegende....' : bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam
J.A. Pontier, E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug (2007), p. 392
198  download 47629 Proefschrift: Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid
E. van der Putte (2007), p. 395
199  download 53312 Proefschrift: General principles of law in the decisions of international criminal courts and tribunals
F.O. Raimondo (2007), p. 230
200  download 364288 Artikel: Constitutional identity and the European Courts: editorial
J.H. Reestman, L. Besselink in: European Constitutional Law Review, Vol. 3 (2007), p. 177-181