The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

11 tot 20 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

11  download 179623 Rapport: Comments on the European Commission's proposal for a regulation on the law applicable to contractual obligations ('Rome I') of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs' draft report on the proposal of August 22, 2006
J. Basedow, A. Birkmann, G. Dinwoodie, J. Drexl, M. van Eechoud, J.C. Galloux, C. Heinze, A. Kur, A. Metzger, A. Peukert, H. Pisuke, P. Torremans, C. Trautmann (2007), p. 7
12   Hoofdstuk: Implementatie van het Clean Development Mechanism in Nederland
J. Bazelmans in: Het milieurecht als proeftuin: 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 279-292
13   Rapport: Does it matter who takes responsibility? The distribution of responsibility for unemployment insurance, employment protection and active labour market policy in five European countries
P. de Beer, T. Schils (2007), p. 58
14  download 180860 Artikel: Dertig jaar overgang van onderneming: een lijst van wensen
R.M. Beltzer in: SMA, Vol. 62 (2007), p. 59-71
15   Artikel: Het kabinet en de ontslagvergoeding
R.M. Beltzer in: Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, Vol. 11 (2007), p. 7-7
16  download 224144 Artikel: The transfer of undertakings and the importance of taking over personnel: a vicious circle
R.M. Beltzer in: International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol. 23 (2007), p. 139-155
17   Artikel: Weer geen nieuw ontslagrecht
R.M. Beltzer in: Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, Vol. 11 (2007), p. 7-8
18   Artikel: Schadevergoeding: een effectieve sanctie op rassendiscriminatie in de sollicitatiefase?
T. van den Berge in: SMA, Vol. 7/8 (2007), p. 277-285
19   Hoofdstuk: Interface between the European Union and Its Member States in Union Public Finances
T.W.B. Beukers in: Interface between EU Law and National Law (2007), p. 89-101
20  download 116583 Rapport: Low pay incidence and mobility in the Netherlands – exploring the role of personal, job and employer characteristics
M. Blázquez Cuesta, W. Salverda (2007), p. 59