The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

181 tot 190 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

181   Artikel: Internationale aansprakelijkheid voor klimaatverandering
P.A. Nollkaemper in: Nederlands Juristenblad, Vol. 45/46 (2007), p. 2873-2879
182   Artikel: Internationally Wrongful Acts in Domestic Courts
P.A. Nollkaemper in: American Journal of International Law, Vol. 101 (2007), p. 760-799
183   Boek: Kern van het internationaal publiekrecht (third revised edition)
P.A. Nollkaemper (2007), 497 p.
184   Hoofdstuk: Nederland dient koers internationale rechtsorde te herzien
P.A. Nollkaemper in: Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht (2007), p. 185-193
185   Hoofdstuk: Central and Eastern European civil society as a constituency in the European Commission’s consultations
D. Obradovic, R.S. Damsma in: The Capacity of Central and East European Interest Groups to Participate in EU Governance (2007), p. 129-150
186   Hoofdstuk: Good governance requirements concerning the participation of interest groups in EU consultations
D. Obradovic, J. Alonso in: The Capacity of Central and East European Interest Groups to Participate in EU Governance (2007), p. 129-150
187   Boekredactie: Interface between EU Law and National Law
D. Obradovic, N. Lavranos (2007), p. 389
188   Boekredactie: The Capacity of Central and East European Interest Groups to Participate in EU Governance
D. Obradovic, H. Pleines (2007), p. 241
189   Hoofdstuk: The capacity of civil society organisations to participate in EU multi-level governance. An analytical framework
D. Obradovic, H. Pleines in: The Capacity of Central and East European Interest Groups to Participate in EU Governance (2007), p. 13-24
190   Hoofdstuk: The Interface between EU Rules on Public Participation in Environmental Decision-Making Operating at hte European and National Levels
D. Obradovic in: Interface between EU Law and National Law, (2007), p. 53-76