The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

171 tot 180 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

171   Artikel: French constitutional history, garden or graveyard? Some thoughts on occasion of 'Les grands discours parlementaires'
G. van Nifterik in: European Constitutional Law Review, Vol. 3 (2007), p. 476-487
172   Hoofdstuk: Beyond the divide
J.E. Nijman, P.A. Nollkaemper in: New Perspectives on the Divide Between National & International Law (2007), p. 341-360
173   Boekbespreking:
J.E. Nijman (2007), p. 379 in: Hugo de Groot. Een leven in strijd voor de vrede
174   Boekredactie: Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht
J.E. Nijman, T. Jansen, J.W. Sap (2007)
175   Hoofdstuk: Hoe houden we oorlog rechtvaardig?
J.E. Nijman, T. Jansen in: Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht (2007), p. 16-34
176   Hoofdstuk: Introduction
J.E. Nijman, P.A. Nollkaemper in: New Perspectives on the Divide Between National & International Law (2007), p. 1-14
177   Boekredactie: New Perspectives on the Divide Between National & International Law
J.E. Nijman, P.A. Nollkaemper (2007), p. 380
178   Artikel: Paul Ricoeur and International Law: Beyond 'The End of the Subject'. Towards a Reconceptualization of International Legal Personality
J.E. Nijman in: Leiden Journal of International Law, Vol. 20 (2007), p. 25-64
179  download 361863 Artikel: Conceptualizing Accountability in International and European Law
P.A. Nollkaemper, D. Curtin in: Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 36 (2007), p. 3-20
180   Artikel: International Liability as an Instrument to Prevent and Compensate for Climate Change
P.A. Nollkaemper, M. Faure in: Stanford journal of international law, Vol. 43 (2007), p. 123-179