The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

141 tot 150 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

141   Rapport: The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD countries, 1970-2000
F. Koster (2007), p. 33
142   Rapport: The state in industrial relations: The politics of minimum wage in Turkey and the USA
R.G. Ko├žer, J. Visser (2007), p. 41
143   Artikel: Militaire Commissies: Een onderzoek naar de militaire commissies zoals ze thans in de VS werkzaam zijn
P.J.J. van der Kruit in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. C (2007), p. 10-19
144   Artikel: Noodzakelijke regulering van Private Military Companies: enkele mogelijkheden
P.J.J. van der Kruit in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. C (2007), p. 252-263
145   Artikel: Zeeoorlogsrecht, een oorlogsrecht in crisis
P.J.J. van der Kruit in: Militaire Spectator, Vol. 176 (2007), p. 224-232
146   Artikel: A new attempt at a Transatlantic Free Trade Area, or is other work more important?
P.J. Kuijper in: Common Market Law Review, Vol. 44 (2007), p. 267-272
147   Artikel: From the Board. A New Treat for the EU and a Return to Geneva for the WTO: Surprising Parallels?
P.J. Kuijper in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 34 (2007), p. 309-313
148   Hoofdstuk: De gevolgen van de Wabo voor het begrip inrichting
V.M.Y. van 't Lam in: Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 3-18
149   Artikel: Het belanghebbendebegrip en de onderdelenfuik in het milieurecht: recente ontwikkelingen
V.M.Y. van 't Lam in: StAB, Jurisprudentie tijdschrift op het gebied van ruimtelijke ordening, milieubeheer en water, Vol. 2 (2007), p. 9-13
150   Boek: Billijkheid in het internationaal milieurecht en de speciale positie van ontwikkelingslanden
J.G. Lammers (2007), 59 p.