The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

141 tot 150 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

141  download 223183 Artikel: Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten: zou de Hoge Raad de rechtspraak van het Hof van Justitie niet ook eens moeten lezen?
M.B.M. Loos in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 138 (2007), p. 867-869
142  download 334681 Artikel: Exoneraties in consumentenovereenkomsten
M.B.M. Loos in: Ars Aequi, Vol. 56 (2007), p. 741-747
143   Annotatie: ERCL 2007, , (81/05: Anacleto Cordero Alonso v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa))
C. Mak in: European Review of Contract Law, Vol. 3-4, 81/05: Anacleto Cordero Alonso v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (2007), p. 432-438
144  download 51397 Proefschrift: Fundamental rights in European contract law: A comparison of the impact of fundamental rights on contractual relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England = Grondrechten in het Europees contractenrecht: Een vergelijking van de werking van grondrechten in contractuele relaties in Duitsland, Nederland, Italië en Engeland
C. Mak (2007), p. viii, 316
145  download 156454 Artikel: Harmonising effects of fundamental rights in European contract law
C. Mak in: Erasmus law review, Vol. 1 (2007), p. 59-79
146   Artikel: De grenzen van de exhibitieplicht
N.J. Margetson in: Praktisch Procederen, Vol. 2008 (2007), p. 143-146
147   Annotatie: BNB 2007, , (HvJ EG 14 november 2006, zaak C-513/04, Kerckhaert-Morres)
O.C.R. Marres in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 73, HvJ EG 14 november 2006, zaak C-513/04, Kerckhaert-Morres (2007)
148   Annotatie: BNB 2007, 42 385, ()
O.C.R. Marres in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 230 (2007)
149   Artikel: De onzin van de redelijke heffingnorm
O.C.R. Marres in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 2007-609 (2007)
150   Artikel: Het doorgeefluik
O.C.R. Marres in: Weekblad voor Fiscaal Recht (2007), p. 896-901