The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

121 tot 130 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

121   Boekredactie: Burgerlijk wetboek 2007/2008: boeken 1 t/m 8. - 16e, herz. ed.
R.J.Q. Klomp, C. Mak (2007), p. 835
122   Hoofdstuk: De jurisprudentie inzake de bescherming van gebieden
N.S.J. Koeman in: Natuurbeschermingsrecht in uitvoering (2007), p. 33-48
123   Hoofdstuk: Rechtsbescherming in het omgevingsrecht
N.S.J. Koeman in: Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 97-103
124  download 44354 Proefschrift: Statutory limitations in international criminal law
R.A. Kok (2007), p. 391
125   Boek: Statutory Limitations in International Criminal Law
R.A. Kok (2007), 241 p.
126   Artikel: Differential responses to cannabis potency: a typology of users based on self- reported consumption behaviour
D.J. Korf, A. Benschop, M. Wouters in: The International Journal of Drug Policy, Vol. 18 (2007), p. 168-176
127   Boekredactie: Dubbel de klos: slachtofferschap van criminaliteit onder etnische minderheden
D.J. Korf, F. Bovenkerk (2007), p. vii, 148
128   Boekbespreking: 
W.F. Korthals Altes in: Computerrecht, Vol. 2007/5 (2007), p. 262-263 , E-justice: beginselen van behoorlijke elektronische rechtspraak
129   Hoofdstuk: Europa (de)centraal: de invloed van 'Europa' op de rechtspraak in 2015
W.F. Korthals Altes in: Rechtspraak 2015 (2007), p. 97-121
130  download 116585 Rapport: The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD countries, 1970-2000
F. Koster (2007), p. 33