The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

111 tot 120 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

111   Rapport: Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer: over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht
P.B. Hugenholtz, D.J.G. Visser, A.W. Hins (2007), p. v, 72
112   Artikel: Cognitieve solidariteit en recht
E.A. Huppes-Cluysenaer in: Recht der Werkelijkheid, Vol. 28 (2007), p. 67-84
113   Hoofdstuk: Het Europees milieurecht als proeftuin
J. Janssen, H. Sevenster in: Het milieurecht als proeftuin: 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 201-218
114   Boekredactie: Natuurbeschermingsrecht in uitvoering
J.M.P. Janssen, R. Uylenburg (2007), p. 90
115   Hoofdstuk: De onnavolgbare nagevolgd: over Charles Dickens en het auteursrecht
J. Kabel in: Een eigen, oorspronkelijk karakter: opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor (2007), p. 171-186
116   Artikel: Moet er een nieuwe Aalberse opstaan? Oneerlijke handelspraktijken in B2B-verhoudingen
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 23 (2007), p. 143-144
117   Hoofdstuk: Counterclaims by Host States in Investment Dispute Arbitration “Without Privity"
H.E. Kjos in: New Aspects of International Investment Law / Les Aspects Nouveaux du Droit des Investissement Internationaux 2004 (2007)
118   Artikel: Counterclaims by Host States in Investment Treaty Arbitration
H.E. Kjos in: TDM : Transnational Dispute Management, Vol. 4 (2007)
119  download 477097 Artikel: Drukte over werkdruk: loonwijzer
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 18 (2007), p. 37-
120  download 477098 Artikel: Lage lonen in EU: loonwijzer
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 18 (2007), p. 41-