The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

91 tot 100 van 334
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

91   Annotatie: AA 2007, 56, (zaak C-506/04, Graham J. Wilson tegen Ordre des avocats de barreau de Luxembourg en zaak C-193/05, Commissie tegen Groothertogdom Luxemburg)
H.J. van Harten, J.H. Jans in: Ars Aequi, Vol. 4, zaak C-506/04, Graham J. Wilson tegen Ordre des avocats de barreau de Luxembourg en zaak C-193/05, Commissie tegen Groothertogdom Luxemburg (2007), p. 78-85
92   Annotatie: NTER 2007, , (Over innemen en afscheiden. Tussen vrij verkeer en alcoholmonopolie)
H.J. van Harten in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 10, Over innemen en afscheiden. Tussen vrij verkeer en alcoholmonopolie (2007), p. 185-190
93   Annotatie: SEW 2007, , (Schindler t. Minister van Justitie)
H.J. van Harten in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 12, Schindler t. Minister van Justitie (2007)
94   Hoofdstuk: The Application of Community Precedent and Acte Clair by the Hoge Raad; A Case Study in the Field of Establishment and Services
H.J. van Harten in: Interface between EU Law and National Law (2007), p. 237-262
95   Hoofdstuk: 7.35 en verder
P. Hazewindus in: Het milieurecht als proeftuin: 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 51-54
96   Hoofdstuk: Duurzaamheid door recombinatie van wat we doen
J. van der Heijden in: Het milieurecht als proeftuin: 20 jaar Centrum voor Milieurecht (2007), p. 325-335
97   Boekbespreking: 
M.L. Hendrikse in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 168 (2007), p. 76-82 , Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen
98   Boekredactie: Burgerlijk procesrecht praktisch belicht. - 4e dr.
M.L. Hendrikse, A.W. Jongbloed (2007), p. XXV, 716
99   Artikel: Doorbreking van de bescherming van de CMR-vervoerder
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson, T.M. Maters in: Tijdschrift Vervoer & Recht, Vol. 2007 (2007), p. 35-51
100   Boek: Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek: parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. - Boek 7: Titel 17 BW verzekering
M.L. Hendrikse, H.P.A.J. Martius, J.G.J. Rinkes (2007), XIV, 354 p.