The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2007

91 tot 100 van 315
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

91   Boekbespreking: 
M.L. Hendrikse in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 168 (2007), p. 76-82 , Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen
92   Boekredactie: Burgerlijk procesrecht praktisch belicht. - 4e dr.
M.L. Hendrikse, A.W. Jongbloed (2007), p. XXV, 716
93   Artikel: Doorbreking van de bescherming van de CMR-vervoerder
M.L. Hendrikse, N.J. Margetson, T.M. Maters in: Tijdschrift Vervoer & Recht, Vol. 2007 (2007), p. 35-51
94   Boek: Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek: parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. - Boek 7: Titel 17 BW verzekering
M.L. Hendrikse, H.P.A.J. Martius, J.G.J. Rinkes (2007), XIV, 354 p.
95   Artikel: Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht: een weerbarstig leerstuk
M.L. Hendrikse in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 2007 (2007), p. 241-259
96   Boek: The new Netherlands Financial Services Complaints Tribunal (KiFiD): complaints settlement in the financial services market in the Netherlands
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes (2007), 177 p.
97   Artikel: Access to state-held information as a fundamental right under the European Convention on Human Rights
W. Hins, D. Voorhoof in: European Constitutional Law Review, Vol. 3 (2007), p. 114-126
98  download 159410 Artikel: De Wob en het Kabinet van de Koningin
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 19 (2007), p. 223-227
99  download 159412 Annotatie: Mf 2007, 3, (Vereniging Liberaal Democratische Partij vs. Stichting Instituut voor Publiek en Politiek)
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 19/1, Vereniging Liberaal Democratische Partij vs. Stichting Instituut voor Publiek en Politiek (2007), p. 31-32
100  download 159413 Annotatie: Mf 2007, 9, (Österreichischer Rundfunk vs. Oostenrijk)
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 19/3, Österreichischer Rundfunk vs. Oostenrijk (2007), p. 97-98