The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

81 tot 90 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

81   Artikel: Consumentenbescherming in de elektronische communicatiesector
N. van Eijk in: Mediaforum, Vol. 18 (2006), p. 338-345
82   Artikel: Het nieuwe frequentiebeleid
N. van Eijk in: Mediaforum, Vol. 18 (2006), p. 35-40
83   Artikel: Search engines: seek and ye shall find? The position of search engines in law
N. van Eijk in: IRIS plus, Vol. 2006 (2006), p. 2-8
84   Artikel: A Crisis is a Terrible Thing to Waste. From the Board
W.T. Eijsbouts in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 33 (2006), p. 101-103
85   Artikel: Court, Meet Thy Public. Editorial.
W.T. Eijsbouts, J.W. Sap in: European Constitutional Law Review, Vol. 2 (2006), p. 179-182
86   Boek: Een kleine filosofie van de bal
W.T. Eijsbouts (2006), 159 p.
87   Hoofdstuk: Europe's single and powerful amphibious model
W.T. Eijsbouts in: Les principes fondamentaux de la Constitution europĂ©enne, Dossiers de Droit EuropĂ©en (2006), p. 83-90
88   Boek: Europees recht: algemeen deel. - 2e dr.
W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, F.O.W. Vogelaar (2006), XVI, 422 p.
89   Boekbespreking: Historical-Legal `Knowledge - And What to Do with It
W.T. Eijsbouts in: German law journal: review of developments in German, European and international jurisprudence, Vol. 2 (2006) , Darker Legacies of Law in Europe: The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions
90  download 19656 Proefschrift: Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog : een onderzoek naar de grondrechtelijke bescherming van anonieme openbare communicatie
A.H. Ekker (2006), p. 286