The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

71 tot 80 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

71   Boekbespreking: De extreem afwijkende mening
E. Dommering in: Mediaforum, Vol. 18 (2006), p. 162-172 , Multiculturalisme & neutraliteit
72   Boekbespreking: De extreem afwijkende mening
E. Dommering in: Mediaforum, Vol. 18 (2006), p. 162-172 , The legal inclusion of extremist speech
73   Boekbespreking: De extreem afwijkende mening
E. Dommering in: Mediaforum, Vol. 18 (2006), p. 162-172 , Uitingsdelicten
74   Annotatie: Mf , , (Strafzaak tegen Haitske van de Linde)
L. Dragstra in: Mediaforum, Vol. 2, Strafzaak tegen Haitske van de Linde (2006), p. 56-57
75   Artikel: Zendtijd voor politieke partijen 1925-2006
L. Dragstra in: Mediaforum (2006), p. 346-355
76   Artikel: The possibility of Intercultural Law
g. Drogisterij, M. Hildebrandt, E.A. Huppes-Cluysenaer in: Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, Vol. 3 (2006)
77  download 141832 Artikel: Introduction: The possibility of intercultural law
G. Drosterij, M. Hildebrandt, L. Huppes-Cluysenaer in: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, Vol. 35 (2006), p. 215-221
78   Annotatie: 2006, , (Voorkoming dubbele belasting verdrag met Zwitserland. Vrijstelling voor gestalde winst Zwitserse vaste inrichting. Art. 10, tweede lid, BVDB 1989 is n)
M. van Dun in: Fiscaal tijdschrift FED, Vol. 5, Voorkoming dubbele belasting verdrag met Zwitserland. Vrijstelling voor gestalde winst Zwitserse vaste inrichting. Art. 10, tweede lid, BVDB 1989 is niet van overeenkomstige toepassing (2006), p. 15-22
79   Hoofdstuk: Over de gerechtigheid van vaste inrichtingen tot de Nederlandse regelingen ter voorkoming van dubbele belasting
M. van Dun in: Dat is verder geen probleem. Vriendenbundel Jaap Zwemmer (2006), p. 67-82
80   Artikel: Voorkoming van dubbele belasting bij buitenlands inkomen uit sparen en beleggen
M. van Dun in: Forfaitair (2006), p. 20-25