The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

31 tot 40 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

31   Artikel: Rubrieken. Internationaal strafrecht
M. Boerlage in: Delikt en Delinkwent, Vol. 7 (2006), p. 785-789
32   Boekredactie: Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht
M.N. Boeve, J.M. Bazelmans (2006), p. viii, 70
33  download 47450 Proefschrift: De onpartijdigheid van de notaris
R.T.F. Boonacker (2006), p. 172
34   Boek: Juridische vaardigheden, een introductie
A.M. Bos, A.R. Vlieger, E. van Vonno (2006)
35   Artikel: Diffusie van het Europees insolventierecht en de rol van sociale partners
T.M. Bos in: Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 21 (2006), p. 122-128
36   Boek: Basic Concepts of European Private Law
P.W. Brouwer, J. Hage (2006), 33 p.
37   Hoofdstuk: Form and Substance in Private Law
P.W. Brouwer in: Pro forma? Essays on the Role of Formal Rules and Formal Requirements in Private Law (2006), p. 1-21
38   Annotatie: 2006, , (Court of Appeal Amsterdam, 19-11-2002 (LJN: AF1037, 23-003075-01))
C.M. Brölmann in: International law in domestic courts, Court of Appeal Amsterdam, 19-11-2002 (LJN: AF1037, 23-003075-01) (2006)
39   Annotatie: 2006, , (District Court of The Hague, 26-09-2000 (LJN: AA8384))
C.M. Brölmann in: International law in domestic courts, District Court of The Hague, 26-09-2000 (LJN: AA8384) (2006)
40   Annotatie: 2006, , (Supreme Court of The Netherlands, 21-05-2002 (LJN: AD9557))
C.M. Brölmann in: International law in domestic courts, Supreme Court of The Netherlands, 21-05-2002 (LJN: AD9557) (2006)