The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

301 tot 310 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

301  download 190340 Hoofdstuk: Ontslagvergoeding als stimulans voor de arbeidsmobiliteit: een Oostenrijkse les?
E. Verhulp in: Sociale zekerheid voor het oog van de meester (2006), p. 225-236
302   Hoofdstuk: Godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid
B. Vermeulen, C.M. Zoethout in: Gelijke Behandeling: oordelen en commentaar 2005 (2006), p. 69-81
303   Hoofdstuk: Chapter 14: Prescription
G.J.P. de Vries in: The Principles of European Contract Law (Part III) and Dutch Law, A Commentary II (2006), p. 167-244
304   Artikel: In search of a (new) equilibrium between tax sovereignty and the freedom of movement within the EC
D. Weber in: Intertax, Vol. 34 (2006), p. 585-616
305   Boek: Op zoek naar een (nieuwe) balans tussen belastingsoevereiniteit en het recht op vrij verkeer binnen de EG = In search of a (new) equilibrium between tax sovereignty and the freedom of movement within the EC
D. Weber (2006), 70, 65 p.
306   Artikel: Overwaardearrangementen, de actio Pauliana en de verdeling van de zure vruchten
R.J. de Weijs in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 2006 (2006), p. 82-88
307   Artikel: Pauliana en onrechtmatige daad: Wederzijdse gevangenen?
R.J. de Weijs in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 2006 (2006), p. 761-770
308   Proefschrift: EC environmental law in national and community courts
P.E. WennerÃ¥s (2006), p. 258
309   Boekbespreking: 
E. de Wet in: Nordic journal of international law : acta scandinavica juris gentium, Vol. 75 (2006), p. 165-168 , Great powers and outlaw states: unequal sovereigns in the international legal order
310   Artikel: The emergence of international and regional value systems as a manifestation of the emerging international constitutional order
E. de Wet in: Leiden journal of international law, Vol. 19 (2006), p. 611-632