The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

291 tot 300 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

291   Artikel: Moment van overgang van nevenrechten bij de stille cessie
L.F.A. Steffens in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 137 (2006), p. 139-140
292   Artikel: The New Rule on the Assignment of Rights in Rome 1 - the Solution to all our Proprietary Problems?
L.F.A. Steffens in: European Review of Private Law, Vol. 2006 (2006), p. 545-578
293  download 20042 Proefschrift: Entre el juez Salomón y el dios Sira : decisiones interculturales e interés superior del niño
E. Sánchez de Guzmán (2006), p. 346
294   Artikel: Maak van de grondwet een constitutie
G.F.M. Tang, C.M. Zoethout in: Nederlands Juristenblad, Vol. 81 (2006), p. 1003-1004
295   Boek: A guide to the European VAT directives 2006
B. Terra, J. Kajus (2006), 4 vols. p.
296  download 477316 Artikel: De personeelsfunctie: loonwijzer
K. Tijdens, M. van Klaveren in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 17 (2006), p. 44-
297  download 477315 Artikel: Waar zitten jonge vakbondsleden? Loonwijzer
K. Tijdens, M. van Klaveren in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 17 (2006), p. 44-
298   Proefschrift: De langstlevende echtgenoot : een vergelijking van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-efrecht met de positie van de langstlevende in het Caraïbisch en het Surinaams erfrecht
M.A. Veira (2006), p. 209
299  download 191618 Artikel: Duidelijk en ondubbelzinnig, ook bij voortzetting 'zonder tegenspraak' [etc.]
E. Verhulp in: JAR verklaard, Vol. 2006 (2006), p. 1-11
300  download 191616 Artikel: Met vijf kilometer per uur over The Third Way
E. Verhulp in: Sociaal Recht, Vol. 21 (2006), p. 39-40