The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

271 tot 280 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

271   Boek: Memo Huurrecht 2006-2007
A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk, E.F. Wijkerslooth-Vinke (2006), 450 p. p.
272   Artikel: An Optional Instrument and Social Dumping
J.W. Rutgers in: European Review of Contract Law, Vol. 2 (2006), p. 199-212
273   Boekredactie: ECJ Cases on European Contract law, A Selection, Ars Aequi Jurisprudentie
J.W. Rutgers, M.W. Hesselink (2006)
274   Artikel: Europa en Contractsvrijheid
J.W. Rutgers in: Nederlands Juristenblad (2006), p. 702-703
275   Artikel: Europees Privaatrecht
J.W. Rutgers in: Ars Aequi Katern, Vol. 101 (2006), p. 5645-5646
276   Artikel: Europees Privaatrecht
J.W. Rutgers in: Ars Aequi Katern, Vol. 100 (2006), p. 5576-5577
277   Artikel: Europees Privaatrecht
J.W. Rutgers in: Ars Aequi Katern, Vol. 99 (2006), p. 5505-5506
278   Artikel: Europees Privaatrecht
J.W. Rutgers in: Ars Aequi Katern, Vol. 98 (2006), p. 5442-5443
279  download 526968 Hoofdstuk: Employment and Pay in Europe and the US: Food for Thought about Flexibility and the European Social Model
W. Salverda in: Unwrapping the European social model (2006), p. 73-92
280   Artikel: Power, People and Constitutional Engineering. Editorial.
J.W. Sap, W.T. Eijsbouts in: European Constitutional Law Review, Vol. 3 (2006), p. 325-327