The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

231 tot 240 van 317
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

231  download 176989 Boekbespreking: 
J. Peters in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 2006 (2006), p. 121-123 , The legal inclusion of extremist speech
232   Annotatie: NJ 2006, 249, ([Gabriele Metzger tegen Duitsland])
J.A. Peters in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 18, [Gabriele Metzger tegen Duitsland] (2006)
233   Proefschrift: Luchtvaart en milieu : een onderzoek naar drie instrumenten voor de regulering van de milieuproblematiek rond luchtvaart- en vergelijkbare terreinen
A.M.C. Polman (2006), p. 279
234   Artikel: De 'Europeanisering' van het recht: Gevolgen voor de Nederlandse rechtspraak
S. Prechal, R.H. van Ooik in: Rechtstreeks (2006), p. 7-22
235   Boekredactie: Externe veiligheid: verslag van de 88e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 29 juni 2005
S.T. Ramnewash-Oemrawsingh (2006), p. 72
236   Boekredactie: Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005: preadviezen en verslag van de 89e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 september 2005
S.T. Ramnewash-Oemrawsingh, T.P. de Kramer (2006), p. 304
237  download 489552 Artikel: Het Europees Grondwettelijk Verdrag en beginsel van voorrang van Europees recht in Frankrijk en Spanje: lessen voor Nederland?
J.H. Reestman, C.B. Schutte in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 54 (2006), p. 145-158
238  download 487669 Artikel: Mutual Trust
J.H. Reestman, W.T. Eijsbouts in: European Constitutional Law Review, Vol. 1 (2006), p. 1-3
239   Artikel: Presidential elements in government: introduction
J.H. Reestman in: European Constitutional Law Review, Vol. 2 (2006), p. 54-59
240   Hoofdstuk: 14: Haags testamentsvormenverdrag 1961, 15: Haags erfrechtverdrag 1989, 16: Wet conflictenrecht erfopvolging
B.E. Reinhartz in: Tekst en Commentaar Erfrecht, tweede druk (2006), p. 1083-1119