The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

231 tot 240 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

231   Artikel: De Yusuf en Kadi-uitspraken in perspectief. Nieuwe verhoudingen in de interne en externe bevoegdheden van de Europese Unie
R.H. van Ooik, R.A. Wessel in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 6 (2006), p. 231-242
232   Annotatie: SEW , , (zaak C-176/03 (Commissie t. Raad, 'Kaderbesluit Milieustrafrecht'))
R.H. van Ooik, T.A.J.A. Vandamme in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, zaak C-176/03 (Commissie t. Raad, 'Kaderbesluit Milieustrafrecht') (2006), p. 78-85
233   Rapport: Verenigbaarheid van de regelgeving van de KNMG colleges met het Europese recht. Een onderzoek naar EU-consistentie van kaderbesluiten, toetsingskaders en specifieke besluiten van CCMS, CHVG en CSG
R.H. van Ooik, A.A.M. Schrauwen (2006)
234   Artikel: Verslag van de eerste NVER-pleitwedstrijd Europees recht
R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 7 (2006), p. 286-286
235   Boekredactie: The new trade union: another 100 years? Conference report
R. van Os van den Abeelen, T. Schils (2006), p. 71
236  download 25101 Proefschrift: Telecommunicatietoezicht : de invloed van het Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht
A.T. Ottow (2006), p. 428
237   Boek: De GeĆÆnformeerde Consument. Is informatieverstrekking een effectief middel om consumenten afgewogen financiĆ«le beslissingen te laten nemen?
C.E. du Perron, F.M.A Hart (2006), 204 p.
238  download 176989 Boekbespreking: 
J. Peters in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 2006 (2006), p. 121-123 , The legal inclusion of extremist speech
239   Annotatie: NJ 2006, 249, ([Gabriele Metzger tegen Duitsland])
J.A. Peters in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 18, [Gabriele Metzger tegen Duitsland] (2006)
240   Proefschrift: Luchtvaart en milieu : een onderzoek naar drie instrumenten voor de regulering van de milieuproblematiek rond luchtvaart- en vergelijkbare terreinen
A.M.C. Polman (2006), p. 279