The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

221 tot 230 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

221   Artikel: Civil Society and the Social Dialogue in European Governance
D. Obradovic in: Yearbook of European Law (2006), p. 261-327
222   Artikel: Good Governance Requirements concerning the Participation of Interest Groups in EU Consultations
D. Obradovic in: Common Market Law Review, Vol. 43 (2006), p. 1049-1085
223   Annotatie: 2006, 102, (Erkenning buitenlandse erkenning door gehuwde Nederlandse man)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 6, Erkenning buitenlandse erkenning door gehuwde Nederlandse man (2006), p. 488-490
224   Annotatie: 2006, 136, (Internationale echtscheiding: bevoegdheid rechter. Verordeningsautonome uitleg begrip 'gewone verblijfplaats'. Forum necessitatis.)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 8, Internationale echtscheiding: bevoegdheid rechter. Verordeningsautonome uitleg begrip 'gewone verblijfplaats'. Forum necessitatis. (2006), p. 637-638
225   Annotatie: 2006, 18, (Erkenning door gehuwde man; alleen toegestaan voorafgaande aan een voorgenomen erkenning)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 1, Erkenning door gehuwde man; alleen toegestaan voorafgaande aan een voorgenomen erkenning (2006), p. 89-89
226   Annotatie: 2006, 71, (Internationaal privaatrecht. Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Toepassing art. 6 Wet conflictenrecht afstamming in strijd met art. 8 EVRM en de o)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 4, Internationaal privaatrecht. Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Toepassing art. 6 Wet conflictenrecht afstamming in strijd met art. 8 EVRM en de openbare orde (2006), p. 361-363
227   Annotatie: 2006, 72/73, (Erkenning zwakke Ethiopische adoptie. Omzetting in een adoptie naar Nederlands recht. Erkenning Marrokaanse kafala als adoptie niet mogelijk.)
A.E. Oderkerk in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 4, Erkenning zwakke Ethiopische adoptie. Omzetting in een adoptie naar Nederlands recht. Erkenning Marrokaanse kafala als adoptie niet mogelijk. (2006), p. 369-370
228   Artikel: Het Groenboek inzake het toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid in echtscheidingszaken: een beschrijving en analyse van het Groenboek en de daarop gegeven reacties van belanghebbenden
A.E. Oderkerk in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 2 (2006), p. 119-128
229   Hoofdstuk: State delegation of functions to private or autonomous entities: A basis for attribution under the rules of state responsibility
N.R. Okany in: State Responsibility and the Individual, Thesaurus Acroasium, vol. XXXIV (2006), p. 327-345
230   Artikel: De wonderlijke vermenigvuldiging van Europese agentschappen. Verklaring, analyse, perspectief
R.H. van Ooik, W.T. Eijsbouts in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 3 (2006), p. 102-111