The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

191 tot 200 van 317
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

191   Hoofdstuk: Eerst het eten, dan de moraal. Over armoede, integrale ontwikkeling en mensenrechten
C.W. Maris in: Een aanzet tot integrale ontwikkeling; bezien vanuit het perspectief van het Caribische deel van het Koninkrijk (2006), p. 27-40
192   Artikel: Extase; drugs en het schadebeginsel
C.W. Maris in: JustitiĆ«le Verkenningen (2006), p. 89-106
193   Boek: Dividendbelasting (3e druk)
O.C.R. Marres, P.J. Wattel (2006), xiv + 250 p.
194   Annotatie: FED 2006, 40924, (Voorziening voor terug te betalen overschot aan door stichting ontvangen bijdragen in de administratiekosten; bewijslast ter zake van zakelijkheid van)
O.C.R. Marres in: Fiscaal tijdschrift FED, Vol. 102, Voorziening voor terug te betalen overschot aan door stichting ontvangen bijdragen in de administratiekosten; bewijslast ter zake van zakelijkheid van uitgaven (2006)
195   Annotatie: FED 2006, 40926, (Aftrekbaarheid terugbetaling overschot aan door stichting ontvangen bijdragen in de administratiekosten)
O.C.R. Marres in: Fiscaal tijdschrift FED, Vol. 92, Aftrekbaarheid terugbetaling overschot aan door stichting ontvangen bijdragen in de administratiekosten (2006)
196   Annotatie: FED 2006, 41071, (Zowel museumactiviteiten als winkelactiviteiten van stichting zijn in casu ondernemingsactiviteiten)
O.C.R. Marres in: Fiscaal tijdschrift FED, Vol. 28, Zowel museumactiviteiten als winkelactiviteiten van stichting zijn in casu ondernemingsactiviteiten (2006)
197   Annotatie: FED 2006, 41693, (Geen recht op renteaftrek wegens strijdigheid met doel en strekking van de Wet VPB 1969. Samenstel van rechtshandelingen.)
O.C.R. Marres in: Fiscaal tijdschrift FED, Vol. 23, Geen recht op renteaftrek wegens strijdigheid met doel en strekking van de Wet VPB 1969. Samenstel van rechtshandelingen. (2006)
198   Artikel: Heffingsrenteplanningvrees
O.C.R. Marres in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (2006), p. 3-3
199   Hoofdstuk: Competition Cooperation in Regional Integration Agreements, A SACU Example
J.H. Mathis in: Multilateralism and Regionalism, The New Interface, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2006), p. 151-170
200   Hoofdstuk: Regional Trade Agreements and Domestic Regulation: What Reach for "Other Restrictive Regulations of Commerce"
J.H. Mathis in: Regional Trade Agreements and the WTO Legal system (2006), p. 79-108