The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

181 tot 190 van 317
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

181   Hoofdstuk: Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten
M.B.M. Loos in: Handboek Consumentenrecht (2006), p. 61-91
182   Artikel: Binding van de verkoper bij de 'consumentenkoop' van woningen aan de mondelinge wilsovereenstemming: drie jaar ervaring maar nog altijd geen duidelijkheid.
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, Vol. 2006 (2006), p. 179-181
183   Boek: Principles of European Law on Service Contracts
M.B.M. Loos, J.M. Barendrecht, C.E.C. Jansen, A.P. Pinna, R. Cascao, S. Gulijk (2006), LX + 1033 p. p.
184  download 200193 Inaugurele rede: Spontane harmonisatie in het contracten- en consumentenrecht (inaugurele rede Universiteit van Amsterdam, in verkorte vorm uitgesproken op 3 februari 2006)
M.B.M. Loos (2006), p. 76
185   Artikel: Verboden exoneraties in energieleveringsovereenkomsten en vernietiging van met de wet strijdige bindende adviezen
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken (2006), p. 3-6
186   Boekredactie: Ars Aequi Wetseditie, Burgerlijk Wetboek 2006/2007, 15e herziene druk
C. Mak, R.J.Q. Klomp (2006)
187   Hoofdstuk: Skarga odszkodowawcza przeciwko Wspólnocie (The Action for Damages Against the Community)
R.T. Manko in: Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze (European Union: Institutional and Economic Law) 2nd edition (2006)
188  download 364626 Artikel: Zasady umów dlugoterminowych. Wprowadzenie i komentarz (Principles of Long-Term Contracts: Introduction and Commentary)
R.T. Manko in: Kwartalnik Prawa Prywatnego, Vol. 2 (2006), p. 531-563
189   Artikel: Division of burden of proof under the Hague-Visby Rules
N.J. Margetson, M.L. Hendrikse in: The Journal of International Maritime Law (2006), p. 25-34
190   Inaugurele rede: De dans van Zarathustra (1). Nietzsche en de vrolijke rechtswetenschap
C.W. Maris (2006), p. 42