The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

171 tot 180 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

171   Annotatie: 2006, , (MOX Plant Dispute. Court of Justice of the European Communities, Grand Chamber decision of 30 May 2006, Case C-459/03, Commission v. Ireland)
N. Lavranos in: European Constitutional Law Review, Vol. 2, MOX Plant Dispute. Court of Justice of the European Communities, Grand Chamber decision of 30 May 2006, Case C-459/03, Commission v. Ireland (2006), p. 456-469
172   Annotatie: 2006, 450 36/98, (Das So-Lang-Prinzip im Verhältnis von EGMR und EUGH - Anmerking zu dem Urteil der EGMR v. 30.06.2005)
N. Lavranos in: EuR, Vol. 1, Das So-Lang-Prinzip im Verhältnis von EGMR und EUGH - Anmerking zu dem Urteil der EGMR v. 30.06.2005 (2006), p. 79-92
173   Annotatie: CMLR 2006, , (Opinion 1/03, Lugano Convention, (Full Court))
N. Lavranos in: Common Market Law Review, Vol. 43, Opinion 1/03, Lugano Convention, (Full Court) (2006), p. 1087-1100
174   Artikel: Judicial Review of UN Sanctions by the Court of First Instance
N. Lavranos in: European Foreign Affairs Review, Vol. 11 (2006), p. 471-490
175   Hoofdstuk: Nationale constitutionele implicaties van de Bosphorus en Yusuf/Kadi zaken; schaf artikel 120 Grondwet af
N. Lavranos in: Publikaties van de Staatsrechtkring. Rechtsvorming en Governance (2006), p. 103-110
176   Artikel: Protecting its exclusive jurisdiction: the Mox Plant-judgment of the ECJ
N. Lavranos in: The law and practice of international courts and tribunals (2006), p. 479-493
177   Artikel: The MOX Plant and IJzeren Rijn Disputes: Which Court is the Supreme Arbiter?
N. Lavranos in: Leiden journal of international law (2006), p. 223-246
178   Artikel: The Mox Plant judgment of the ECJ: How exclusive is the jurisdiction of the ECJ?
N. Lavranos in: European Environmental Law Review (2006), p. 291-296
179   Artikel: The Mox Plant ruling of the ECJ: How exclusive is the jurisdiction of the ECJ?
N. Lavranos in: European Current Law (2006), p. xi-xv
180   Artikel: Uitbreiding van mededingingsbevoegdheden van de Europese Commissie op basis van internationale verdragen
N. Lavranos in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 1 (2006), p. 10-13