The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

171 tot 180 van 317
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

171   Artikel: The MOX Plant and IJzeren Rijn Disputes: Which Court is the Supreme Arbiter?
N. Lavranos in: Leiden journal of international law (2006), p. 223-246
172   Artikel: The Mox Plant judgment of the ECJ: How exclusive is the jurisdiction of the ECJ?
N. Lavranos in: European Environmental Law Review (2006), p. 291-296
173   Artikel: The Mox Plant ruling of the ECJ: How exclusive is the jurisdiction of the ECJ?
N. Lavranos in: European Current Law (2006), p. xi-xv
174   Artikel: Uitbreiding van mededingingsbevoegdheden van de Europese Commissie op basis van internationale verdragen
N. Lavranos in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 1 (2006), p. 10-13
175   Artikel: Unavailable Judicial Remedies and the Rule of Law. From the Board
N. Lavranos in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 33 (2006), p. 205-206
176   Boek: Armed intervention in international politics. A historical and comparative analysis
J.H. Leurdijk (2006)
177  download 89300 Proefschrift: Developing institutions : collective agreements in the Dutch IT industry
A.A.G. van Liempt (2006), p. 248
178   Annotatie: 2006, , ()
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, Vol. 5 (2006), p. 170-171
179   Annotatie: 2006, , ()
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, Vol. 5 (2006), p. 171-173
180   Annotatie: 2006, , (Gebondenheid van de verkoper bij mondelinge overeenstemming bij de koop van een woning door een consument)
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, Vol. 1, Gebondenheid van de verkoper bij mondelinge overeenstemming bij de koop van een woning door een consument (2006), p. 19-22