The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

151 tot 160 van 317
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

151   Rapport: Gif, geweld & geld: een exploratief onderzoek naar productafpersing in Nederland
J. Knotter, M. Wouters, D.J. Korf (2006), p. 49
152   Boekredactie: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Wet bodembescherming, voorzien van commentaar. - 2e dr.
N.S.J. Koeman, R. Uylenburg (2006), p. XXI, 951
153   Hoofdstuk: Parlement et administration aux Pays-Bas
W. Konijnenbelt in: Parlement et administration en Europe: table ronde du Centre de recherches administratives des 27 et 28 octobre 2006 (2006), p. 285-307
154   Rapport: Social capital, achievement, and the welfare state in 22 countries. A multilevel study
F. Koster, J. Bruggeman (2006), p. 11
155   Hoofdstuk: Processing Claims for "Other Personal Injury" Under the German Forced Labour Compensation Programme Redressing Injustices Through Mass Claims Processes. Innovative Responses to Unique Challenges, Permanent Court of Arbitration
E. Kristjansdottir, B. Simerova in: Redressing Injustices Through Mass Claims Processes. Innovative Responses to Unique Challenge (2006), p. 109-137
156   Hoofdstuk: From Initiating Proceedings to Ensuring Implementation: The Links with the Community Legal Order
P.J. Kuijper in: The WTO at Ten, The Contribution of the Dispute Settlement System (2006), p. 266-281
157   Hoofdstuk: Les mesures commerciales √† l'encontre d'√©tats tiers: Tendances de la pratique
P.J. Kuijper in: Les sanctions contre les Etats en droit communautaire (2006), p. 82-98
158   Hoofdstuk: The Status of the European Union at the United Nations: institutional ambiguities and political realities
P.J. Kuijper, F. Hoffmeister in: The United Nations and the European Union: an ever stronger partnership (2006)
159  download 191617 Hoofdstuk: Vernietigbaarheid in het ontslagrecht: effectieve rechtsbescherming of fictie vol frictie?
S.W. Kuip, E. Verhulp in: De Le(e)nigheid van het sociaal recht: een uitgave ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. L.H. van den Heuvel als hoogleraar Sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2006), p. 219-273
160   Artikel: Kroniek van het Internationaal Strafrecht 2005, deel 1
D.C. Kurpershoek, G.K. Sluiter, J.P.W. Temminck Tuinstra, A. van Verseveld in: NJCM-Bulletin (2006), p. 1042-1055