The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2006

91 tot 100 van 329
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321

91   Boek: Direct Application of International Criminal Law in National Courts
W.N. Ferdinandusse (2006)
92   Boek: An Institutional and Normative Analysis of the World Trade Organization
M.E. Footer (2006)
93   Artikel: De onmogelijkheid voor de Europese vennootschap haar kwalificerende dochters vrij te stellen van het structuurregime – onbewust en onbedoeld toch voldaan?
M.J. Frese in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 137 (2006), p. 12-17
94   Artikel: Het ECN Clementiemodel onder de loep
M.J. Frese in: Actualiteiten Mededingingsrecht (2006), p. 228-234
95   Artikel: Het nieuwe clementiebeleid van de Commissie; een smakelijke carrot voor karteldeelnemers
M.J. Frese in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 12 (2006), p. 49-54
96   Hoofdstuk: The negative interplay between national custodial sanctions and leniency
M.J. Frese in: Criminalization of competition law enforcement. Economic and legal implications for the EU member states (2006), p. 196-213
97   Artikel: Verwijderen van sanctiebepalingen uit de Mw? Bezint eer gij begint!
M.J. Frese in: Markt en Mededinging (2006), p. 136-142
98   Artikel: Tax evasion and income source: A comparative experimental study
K. Gerxhani, A.J.H.C. Schram in: Journal of Economic Psychology, Vol. 27 (2006), p. 402-422
99   Hoofdstuk: De Leerstoel Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam
T.D. Gill in: Grondig Recht. Opstellen voor Dr. Seerp B. Ybema bij zijn afscheid als Directeur Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie (2006), p. 135-142
100   Hoofdstuk: General report on the Rule of Law in Peace Operations
T.D. Gill, D. Fleck in: The Rule of Law in Peace Operations, 17th International Congress, Scheveningen, 16-21 May 2006 (2006), p. 109-156