The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

541 tot 550 van 567
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281 ... 331 ... 391 ... 451 ... 501 ... 521   531   541   551   561

541   Annotatie: JBP 2005, , (Inzake ontvankelijkheid tussentijds beroep in cassatie en Hof 's Hertogenbosch 11-1-2005 over deelvonnis en later appel tegen eindvonnis.)
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 3, Inzake ontvankelijkheid tussentijds beroep in cassatie en Hof 's Hertogenbosch 11-1-2005 over deelvonnis en later appel tegen eindvonnis. (2005), p. 339-334
542   Annotatie: JBP 2005, , (Inzake ontvankelijkheid tussentijds beroep in cassatie.)
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 2, Inzake ontvankelijkheid tussentijds beroep in cassatie. (2005), p. 142-144
543   Annotatie: JBP 2005, , (Over de in art. 234 Rv neergelegde exécution par suite d'instance.)
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 5, Over de in art. 234 Rv neergelegde exécution par suite d'instance. (2005), p. 417-423
544   Annotatie: JBP 2005, , (Over dictum, deeluitspraak en mondeling tussenvonnis.)
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 1, Over dictum, deeluitspraak en mondeling tussenvonnis. (2005), p. 64-65
545   Annotatie: JBP 2005, 67, (Inzake tussentijds appel, vrijwaring.)
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 5, Inzake tussentijds appel, vrijwaring. (2005)
546   Artikel: Reconventie en tussentijdse hogere voorziening als onderwerpen van aanpassingswetgeving.
H.W. Wiersma in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 2005 (2005), p. 104-110
547   Hoofdstuk: L'Histoire se répète. Tijdloze gedachten over de verhouding tussen Grondwet en verdrag uit de 19e eeuw
F. Wijdekop in: Recht en Rede. Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede (2005), p. 152-159
548   Artikel: Vijandschap
M. de Wilde in: Krisis, Vol. 6 (2005), p. 49-52
549   Artikel: Bilateral Agreements between the United States and State Parties to the Rome Statute. Are they Compatible with the Object and Purpose of the Statute?
H.G. van der Wilt in: Leiden journal of international law (2005), p. 93-111
550  download 41605 Inaugurele rede: Het kwaad in functie
H.G. van der Wilt (2005), p. 31