The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

511 tot 520 van 576
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 451 ... 491   501   511   521   531 ... 571

511   Boek: De kunst en het recht : over algemene publiekrechtelijke regels met betrekking tot kunst
I.C. van der Vlies (2005), 226 p.
512   Artikel: Effectief en rechtsstatelijk toezicht? Bespreking van het preadvies van L.F.M. Verhey en N. Verheij.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 1131-1134
513   Artikel: Heilige huisjes - Complexiteit.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 2215-
514   Artikel: Mediabeleid en zorgvuldigheid
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 1829-
515   Artikel: Plebiscitaire legitimatie
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 2031-
516   Artikel: Verlichte test voor recreanten
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 1327-
517   Artikel: Vrijheid en betrokkenheid.
I.C. van der Vlies in: Boekman, Vol. 2005 (2005), p. 72-78
518   Artikel: Criminalisering van het mededingingsrecht: trendy of noodzaak?
F.O.W. Vogelaar in: Ars Aequi (2005), p. 1015-1020
519   Artikel: European Competition Law Revisited: The Great "Overhaul" of 2004 Analysed. From the Board
F.O.W. Vogelaar in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 32 (2005), p. 105-109
520   Artikel: Het NMa- Dte-Jaarverslag 2004
F.O.W. Vogelaar in: Markt en Mededinging, Vol. 7 (2005), p. 215-216