The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

501 tot 510 van 567
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281 ... 331 ... 391 ... 451 ... 481   491   501   511   521 ... 561

501   Artikel: Effectief en rechtsstatelijk toezicht? Bespreking van het preadvies van L.F.M. Verhey en N. Verheij.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 1131-1134
502   Artikel: Heilige huisjes - Complexiteit.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 2215-
503   Artikel: Vooraf - Culturele identiteit.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 1023-
504   Artikel: Vooraf - De canon van het burgerschap.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 677-
505   Artikel: Vooraf - Mediabeleid en zorgvuldigheid.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 1829-
506   Artikel: Vooraf - Plebiscitaire legitimatie.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 2031-
507   Artikel: Vooraf - Verlichte test voor recreanten.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 1327-
508   Artikel: Vrijheid en betrokkenheid.
I.C. van der Vlies in: Boekman, Vol. 2005 (2005), p. 72-78
509   Artikel: Criminalisering van het mededingingsrecht: trendy of noodzaak?
F.O.W. Vogelaar in: Ars Aequi (2005), p. 1015-1020
510   Artikel: European Competition Law Revisited: The Great "Overhaul" of 2004 Analysed. From the Board
F.O.W. Vogelaar in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 32 (2005), p. 105-109